www.brunoschulz.org

 

 

 

 

Bruno Schulz

 

 

 

q        Jesień, „Sygnały” 1936, nr 17

/ Осінь / Осень / Jesen / Autumn / Otoño / Autumn

q        Republika marzeń, „Tygodnik Illustrowany” 1936, nr 29

/ Republika snova / The Republic of Dreams / La república de los sueños

/ The Republic of Dreams / Республіка мрій

q        Kometa, „Wiadomości Literackie” 1938, nr 35

/ Комета / Kometa / The Comet / Комета / Комета / El cometa / The Comet / 彗星

q        Ojczyzna, „Sygnały” 1938, nr 59

/ Вітчизна / Domovina / La tierra mítica / A Homeland

 

q       Do Stanisława Ignacego Witkiewicza, „Tygodnik Illustrowany” 1935, nr 17

/ Stanislavu Ignaciju Vitkjeviču

/ Ответ Б. Шульца Ст. И. Виткевичу

/ До Ст. І. Віткевича

/ Carta de Bruno Schulz a Stanisław Ignacy Witkiewicz

/ An Interview with Bruno Schulz (a published reply to Stanislaw Ignacy Witkiewicz)

/ To S.I. Witkiewicz

/ Pismo Stanislavu Ignaciju Vitkjeviču

 

q       Do Witolda Gombrowicza, „Studio” 1936, nr 7

/ Vitoldu Gombroviču

/ A Witold Gombrowicz

/ Lettre à Witold Gombrowicz

/ Carta a Witold Gombrowicz

 

q        Mityzacja rzeczywistości, „Studio” 1936, nr 3-4

/ Mýtizace skutečnosti

/ Миф и реальность

/ Мiтизацiя дiйсностi

/ Міфологізація дійсності

/ Міталягізацыя рэчаіснасьці

/ A valóság mitizálása

/ Mitologjizimi i realitetit

/ La mythification de la réalité

/ The Mythologization of Reality

/ A mistificação da realidade

/ La mitificación de la realidad

/ La mitificación de la realidad

/ La mitificación de la realidad

/ The Mythicisation of Reality

/ La mitizzazione della realtà

/ Мітологізація дійсності

/ Առասպելը եւ իրականությունը

/ Mitizacija stvarnosti

/ Митизација на реалноста

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoportret, ok. 1934

 

 

Autoportret

 

 

Autoportret, ok. 1935

 

 

 

Autoportret, fragm. ok. 1920

 

 

 

 

q       EXPOSÉ über das Buch ZIMTLÄDEN [1937]

/ Exposé o książce Sklepy cynamonowe

/ Exposé de Las tiendas de canela fina

&   Sklepy cynamonowe (1934)

&   Sanatorium pod Klepsydrą (1937)

§        Bibliografia

&   Ensayos críticos

&   Літературно-критичні нариси

q       W pracowniach pisarzy polskich [Odpowiedź na ankietę], Wiadomości Literackie 1935, nr 20.

q       Powstają legendy, „Tygodnik Illustrowany” 1935, nr 22.

Ø      Nastaju legende

Ø      Así nacen las leyendas

Ø      Legends Arise

q       Wolność tragiczna [Kazimierz Wierzyński], „Tygodnik Illustrowany” 1936, nr 27.

Ø      Tragična sloboda

Ø      La libertad trágica

Ø      Tragic Freedom

q       Pod Belwederem [Juliusz Kaden-Bandrowski], „Tygodnik Illustrowany” 1936, nr 30.

Ø      Podno Belvedera

Ø      A las puertas del Belvedere

Ø      At Belweder Palace

q       Dzwony w Bazylei, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 15.

Ø       Las campanas de Basilea

Ø       Bells in Basel

q       W pustyniach Kanady, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 18.

Ø       En los desiertos de Canadá

q       Patriarchalna Ameryka, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 19.

Ø       La América patriarcal

Ø       Patriarchal America

q       Nowy poeta [rec.: Juliusz Wit: Lampy], „Sygnały” 1936, nr 23.

Ø      Novi pesnik

Ø      Un nuevo poeta

q       Nowa książka Kuncewiczowej [Cudzoziemka], „Tygodnik Illustrowany” 1936, nr 3.

Ø       Un nuevo libro de Kuncewiczowa

Ø       A New Book by Kuncewiczowa

q       Wędrówki sceptyka [A. Huxley: Muzyka nocą], „Tygodnik Illustrowany” 1936, nr 6.

Ø       Skeptikova putovanja

Ø       The Wanderings of a Sceptic

Ø       Peregrinaciones de un escéptico

q       Posłowie do polskiego przekładu Procesu Kafki (1936)

Ø      Proces Franca Kafke

Ø      Introduzione

Ø      Epilogo a El Proceso, de Franz Kafka

Ø      Afterword to the Polish Edition of Franz Kafka’s The Trial

Ø      Bruno Schulz sobre Franz Kafka

q       Akacje kwitną, „Nasza opinia” 1936, nr 72.

Ø      Cveta bagrem

Ø      Florecen las acacias

Ø      The Acacias Are in Bloom

q       Aneksja podświadomości (Uwagi o Cudzoziemce Kuncewiczowej), „Pion” 1936, nr 17.

Ø       La anexión del subconsciente

q       Kulisi Cesarza [Theodor Plivier], Wiadomości Literackie” 1936, nr 26.

Ø       Los siervos del emperador

q       Powieść o przyjaźni [Bernhard Kellermann], „Wiadomości Literackie” 1936, nr 31.

Ø       Una novela sobre la amistad

q       Zamiast odpowiedzi: Do redaktora "Tygodnika Illustrowanego", „Tygodnik Illustrowany” 1936, nr 44; s. 848.

q       Matka i syn [François Mauriac: Genitrix. Matka i syn], „Wiadomości Literackie” 1936, nr 50.

Ø       Madre e hijo

q       U wspólnej mety (Maria Kuncewiczowa i Karin Michaelis), „Pion” 1937, nr 35.

Ø       En la misma línea de llegada

q       Trzy powieści tłumaczone, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 2.

Ø       Tres novelas traducidas

q       Otawa Giona, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 5.

Ø       Hierba nueva, de Giono

q       Męczeńskie życie małej Denise, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 6.

Ø       La atormentada vida de la pequeña Denise

q       Powieść za 3 grosze [Bertold Brecht], „Wiadomości Literackie” 1937, nr 15.

Ø       La novela de 3 peniques

q       Powieść o wiejskim proboszczu [Georges Bernanos], „Wiadomości Literackie” 1937, nr 18.

Ø       La novela de un cura rural

q       Czarne anioły Mauriaca, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 19.

Ø       Los ángeles negros, de Mauriac

q       Towarzysze snów, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 22.

Ø       Compañeros de sueños

q       Powieść Jo van Ammers-Küller, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 26.

Ø       Una novela de Jo van Ammers-Küller

q       Epopeja emigracyjna, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 30.

Ø       La epopeya de los emigrados

q       Proza tłumaczona [I. Niemirowska, A. Seidler, I. Andrić], „Wiadomości Literackie” 1937, nr 38.

Ø       Prosa traducida

Ø       [O pripovetkama Ive Andrića]

q       Książka o miłości [Tadeusz Breza: Adam Grywałd], „Tygodnik Illustrowany” 1937, nr 3-4.

Ø       Knjiga o ljubavi

Ø       Un libro sobre el amor

q       Ferdydurke [Witold Gombrowicz], „Skamander”, lipiec-wrzesień 1938, z. 96-98.

Ø       Ferdidurke

Ø       Ferdydurke

Ø       Ferdydurke

Ø       Ferdydurke

q       Egga van Haartd, „Tygodnik Illustrowany” 1938, nr 40.

Ø      Ega Van Hart

Ø      Egga Van Haardt

Ø      Egga van Haardt

q       Zofia Nałkowska na tle swej nowej powieści [Niecierpliwi], „Skamander” 1939, nr 108-110.

Ø       Retrato de Zofia Nałkowska a propósito de su última novela

q       Zapowiedź [W pracowniach pisarzy i uczonych polskich], „Wiadomości Literackie” 1939, nr 17.

Ø      Nagoveštaj

Ø      En el taller de los escritores y eruditos polacos

 

 

www.brunoschulz.org

@ bs