www.brunoschulz.org

Encoding: Central European (Windows)

 

 

Bruno Schulz

 

 

Kalendarium życia i twórczości Brunona Schulza

 

18921902191019111913 – 1914191519171918192019211922192319241925192619281929193019311932193319341935 – 1936 – 193719381939194019411942

 

 

 

1936

Otrzymuje półroczny urlop płatny, który spędza głównie w Warszawie, utrzymując kontakty z narzeczoną i środowiskiem literackim.

"Schulz Bruno, profesor, otrzymał płatny urlop na czas od dnia 1. stycznia 1936. r. do dnia 30. czerwca 1936. r. w celu umożliwienia mu pracy literackiej"

4 kwietnia, dekretem kuratorium Schulz otrzymuje tytuł profesora.

[por. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Drohobyczu za rok szkolny 1935/36]

 

Schulz pisze do rodziców Józefiny Szelińskiej list o zamierzonym małżeństwie z ich córką – przyjęty z życzliwością.

 

Poznaje dziennikarkę i miłośniczkę sztuki Romanę Halpern – adresatkę największego zachowanego zbioru jego listów.

 

8 lutego Schulz występuje z Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Drohobyczu, uzyskując status „bezwyznaniowca”, co otwiera drogę do małżeństwa z Józefiną. Nie udaje mu się załatwić fikcyjnego zameldowania na Śląsku, potrzebnego do ślubu z katoliczką.

 

Wydawnictwo „Rój” publikuje przekład „Procesu” Kafki sygnowany nazwiskiem Schulza. On sam przygotowuje do druku tom „Sanatorium pod Klepsydrą”.

 

2 lipca Schulz składa podanie do Ministerstwa Oświecenia Publicznego o przeniesienie do pracy w Warszawie – załatwione odmownie.

 

24-27 sierpnia – wycieczka statkiem "Kościuszko" z Gdyni do Sztokholmu.

[zob.: Jan Ciechowicz, Bruno Schulz w teatrze. – w: Teatr pamięci Brunona Schulza / pod red. Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk. – Gdynia, 1993]

 

Listopad – próba zainteresowania „Sklepami...” wydawców austriackich, korespondencja z Mendelem Neugrschlem, zamieszkałym w Wiedniu.

 

30 listopada Schulz składa podanie do kuratorium o przeniesienie do pracy we Lwowie. Do realizacji zamysłu nie dochodzi.

 

Schulz rozpoczyna dodatkowo pracę w szkole powszechnej im. Elizy Orzeszkowej w Drohobyczu.

 

Początek stałej współpracy z „Wiadomościami Literackimi”: Schulz recenzuje nowości dla tygodnika.

W prasie literackiej ukazuje się szereg jego tekstów krytycznoliterackich, opowiadania: „O sobie” („Studio”, w tomie „Sanatorium pod Klepsydrą” zatytułowane „Samotność”), „Ostatnia ucieczka ojca” i „Martwy sezon” (oba w „Wiadomościach Literackich”), a także wymiana listów otwartych z Gombrowiczem na łamach „Studia”. [zob. Bibliografię]

 

Listy do Kazimierza Truchanowskiego, Andrzeja Pleśniewicza, Tadeusza i Zofii Brezów, Romany Halpern, Mendla Neugröschla, Arnolda Spaeta...

 

Datowane rysunki:

Scena na ulicy z dorożką oraz postaciami chasydów i nagich kobiet

Kataryniarz

Na balkonie-ganku

Kobieta na krześle

 

 

 

 

Romana Halpern, ok. 1935

 

F