Wiera Meniok (Віра Меньок) – urodzona 22 listopada 1968 roku w Drohobyczu (Ukraina). Studiowała filologię rosyjską w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu, gdzie po ukończeniu studiów została asystentem w Zakładzie Literatury Powszechnej. Następnie obroniła pracę doktorską z teorii literatury w Uniwersytecie Narodowym w Doniecku. Na Uniwersytecie w Drohobyczu prowadziła wykłady i zajęcia z literaturoznawstwa, teorii literatury, literatury rosyjskiej XX wieku. Od 1996 r. zajęła się polonistyką: odbyła dwa staże naukowe w Uniwersytecie Jagiellońskim pod opieką naukową prof. Jerzego Jarzębskiego; prowadziła w swoim uniwersytecie zajęcia z historii literatury polskiej XX wieku, metodyki nauczania literatury polskiej. Jest autorką powyżej 30 publikacji naukowych, w tym z zakresu polonistyki, m.in. związanych z twórczością Brunona Schulza. Zadebiutowała również jako tłumaczka polskojęzycznych tekstów schulzologicznych na język ukraiński.

 

Razem z jej śp. mężem Igorem Meniokiem była inicjatorką założenia przy Uniwersytecie w Drohobyczu w 2002 r. Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego, który owocnie działa na płaszczyźnie polsko-ukraińskiej współpracy naukowej, artystycznej i kulturowej. Centrum Polonistyczne w 2003 r. zainicjowało uruchomienie wstępnej wersji Muzeum Brunona Schulza znajdującego się w budynku dawnego Gimnazjum Władysława Jagiełły w Drohobyczu; wystąpiło organizatorem międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych oraz imprez artystycznych związanych głównie z postacią Brunona Schulza; zapoczątkowało w Drohobyczu Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza.

 

Obecnie Wiera Meniok jest kierownikiem Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego im. Igora Menioka oraz dyrektorem Festiwalu Brunona Schulza; prowadzi również wykłady na kierunku filologii polskiej z teorii przekładu, literatury polskiej XX wieku, filozofii i estetyki literatury polskiej.

 

 

foto J.J. Bojarski © ---------------------------------------------------------------------------------

 

 

§       Міжнародна конференція у Дрогобичі [18-20 листопада 2002 р.] / Międzynarodowa Sesja „Schulz i Ukraina” w Drohobyczu [19-20 listopada 2003] / Muzeum Brunona Schulza (1892-1942) w Drohobyczu – idea projektu / PIERWSZY FESTIWAL BRUNONA SCHULZA [Drohobycz, 12 – 18 lipca 2004 r.] / II Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu „Bruno Schulz a Kultura Pogranicza” [13-19 listopada 2006 r.] / III Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza "Arka wyobraźni Brunona Schulza" [26 - 31 maja 2008 r.] / IV Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu [24 - 30 maja 2010 r.]

§       Від редактора | Od redaktora // БРУНО ШУЛЬЦ І КУЛЬТУРА ПОГРАНИЧЧЯ: Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі | BRUNO SCHULZ A KULTURA POGRANICZA: Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. – Дрогобич: Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2007.

§       Популярність Бруно Шульца повсюдно зростає. Розмова з Вірою Меньок – Розмовляв Леонід Гольберг, Дрогобич (Львівська Газета, 03 липня, 2007 року)

§       Капітула Журналу “Ї”  - “За добру справу” 2008 р.

§       Полоністичний науково-інформаційний центр імені Ігоря Менька

§       Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza @

§       Wiera Meniok: „Bezimienna i kosmiczna” mapa Drohobycza według Brunona Schulza, albo Drogi do Schulza w jego mieście rodzinnym [kultura enter, luty 2009]

§       Wiera Meniok: "Bezimienna i kosmiczna" mapa Drohobycza [Niecodziennik Biblioteczny]

 

 

 

www.brunoschulz.org