Augusztus / Madarak / Pán / Csótányok / A valóság mitizálása

 

 

 

BRUNO SCHULZ

 

PTAKI

 

Nadeszły żółte, pełne nudy dni zimowe. Zrudziałš ziemię pokrywał dziurawy, przetarty, za krótki obrus œniegu. Na wiele dachów nie starczyło go i stały czarne lub rdzawe, gontowe strzechy i arki kryjšce w sobie zakopcone przestrzenie strychów – czarne,  zwęglone katedry, najeżone żebrami krokwi, płatwi i bantów – ciemne płuca wichrów zimowych. Każdy œwit odkrywał nowe kominy i dymniki, wyrosłe w nocy, wydęte przez wicher nocny, czarne piszczałki organów diabelskich. Kominiarze nie mogli opędzić się od wron, które na kształt żywych czarnych liœci obsiadały wieczorem gałęzie drzew pod koœciołem, odrywały się znów, trzepocšc, by wreszcie przylgnšć, każda do właœciwego miejsca na właœciwej gałęzi, a o œwicie ulatywały wielkimi stadami tumany sadzy, płatki kopciu, falujšce i fantastyczne, plamišc migotliwym krakaniem mętnożółte smugi œwitu. Dni stwardniały od zimna i nudy, jak zeszłoroczne bochenki chleba. Napoczynano je tępymi nożami, bez apetytu, z leniwš sennoœciš.

 

 

BRUNO SCHULZ

 

MADARAK

 

Eljöttek a sárga, unalommal teljes téli napok. Lyukas, kopott, túl rövid hóabrosz borította a kivörösödött földet. Sok tetőre nem jutott belőle: ezek feketén vagy rozsdaszínűen álltak ott, zsindelyes fedelek és füstös falú padlástereket magukban rejtő bárkák - fekete, elszenesedett katedrálisok, a téli viharok sötét tüdői a gerendák, pántok és szarufák meredő bordái közt. Minden hajnal újabb kéményeket és kürtőket fedezett fel, melyek az éjszaka nőttek, az éji vihar szökkentette őket szárba, akár egy ördögorgona fekete sípjait. A kéményseprők nem bírták elhessegetni magukról a varjakat, melyek élő fekete levelek módjára lepték be estenden a templom körüli fák ágait, repeső szárnyakkal fel-felrebbentek újra, míg azután végérvényesen odatapadtak, mindegyik a maga helyére a maga ágán, s hajnalban megint felrepültek nagy rajokban - mint hullámzó és fantasztikus koromfelhők, pernyepelyhek, villódzó károgással pettyezve a virradat zavarossárga sávjait. A napok megkeményedtek a hidegtől és az unalomtól, akár a tavalyi cipók. Tompa késsel látott hozzájuk az ember, étvágytalanul, álmos lustasággal.

Ojciec nie wychodził już z domu. Palił w piecach, studiował nigdy nie zgłębionš istotę ognia, wyczuwał słony, metaliczny posmak i wędzony zapach zimowych płomieni, chłodnš pieszczotę salamander, liżšcych błyszczšcš sadzę w gardzieli komina. Z zamiłowaniem wykonywał w owych dniach wszystkie reparatury w górnych regionach pokoju. O każdej porze dnia można go było widzieć, jak przykucnięty na szczycie drabiny majstrował coœ przy suficie, przy karniszach wysokich okien, przy kulach i łańcuchach lamp wiszšcych. Zwyczajem malarzy posługiwał się drabinš jak ogromnymi szczudłami i czuł się dobrze w tej ptasiej perspektywie, w pobliżu malowanego nieba, arabesek i ptaków sufitu. Od spraw praktycznego życia oddalał się coraz bardziej. Gdy matka, pełna troski i zmartwienia z powodu jego stanu, starała się go wcišgnšć w rozmowę o interesach, o płatnoœciach najbliższego ultimo, słuchał jej z roztargnieniem, pełen niepokoju, z drgawkami w nieobecnej twarzy. I bywało, że przerywał jej nagle zaklinajšcym gestem ręki, ażeby pobiec w kšt pokoju, przylgnšć uchem do szpary w podłodze i z podniesionymi palcami wskazujšcymi obu ršk, wyrażajšcymi najwyższš ważnoœć badania nasłuchiwać. Nie rozumieliœmy wówczas jeszcze smutnego tła tych ekstrawagancji, opłakanego kompleksu, który dojrzewał w głębi.

Apám már nem járt el hazulról. Fűtött a kályhákban, tanulmányozta a tűz soha ki nem fürkészhető lényegét, ízlelgette a téli lángok fémes, sós ízét és füstölt illatát, szinte magán érezte a kéménytorok csillogó kormát nyalogató szalamandrák hűvös dédelgetését. Nagy kedvteléssel végzett el azokban a napokban minden javítást a szoba felső régióiban. A nap minden szakában lehetett őt látni, amint - a létra tetején kuporogva - fúrt-faragott valamit a mennyezeten, az ablakok magas karnisain, a függőlámpák gömbjein és láncain. A szobafestők szokása szerint óriási gólyalábként használta a létrát, s jól érezte magát ebben a madárperspektívában, a festett és, a mennyezet arabeszkjei és madarai közelében. Az élet gyakorlati ügyeitől mind messzebbre távolodott. Mikor anyám, ki gondterhelten, növekvő aggodalommal figyelte apám állapotát, megpróbált üzleti ügyekről, a következő „ultimo” fizetési esedékességéről beszélni vele, szórakozottan hallgatta, messze kalandozó arca nyugtalanul rángatózott. S egyszer-másszor hirtelen könyörgő kézmozdulattal félbe is szakította, hogy a szoba sarkába szaladjon, a padló hasadékára tapassza a fülét, s mindkét kezének mutatóujját fölemelve, vizsgálódása rendkívüli fontosságának jeleképpen - hallgatózzék. Akkor még nem értettük e sajnálatos extravaganciák, ama siralmas komplexus szomorú hátterét, mely lassan érlelődött a mélyben.

Matka nie miała nań żadnego wpływu, natomiast wielkš czciš i uwagš darzył Adelę. Sprzštanie pokoju było dlań wielkš i ważnš ceremoniš, której nie zaniedbywał nigdy być œwiadkiem, œledzšc z mieszaninš strachu i rozkosznego dreszczu wszystkie manipulacje Adeli. Wszystkim jej czynnoœciom przypisywał głębsze symboliczne znaczenie. Gdy dziewczyna młodymi i œmiałymi ruchami posuwała szczotkę na długim dršżku po podłodze, było to niemal ponad jego siły. Z oczu jego lały się wówczas łzy, twarz zanosiła się od cichego œmiechu, a ciałem wstrzšsał rozkoszny spazm orgazmu. Jego wrażliwoœć na łaskotki dochodziła do szaleństwa. Wystarczyło, by Adela skierowała doń palec ruchem oznaczajšcym łaskotanie, a już w dzikim popłochu uciekał przez wszystkie pokoje, zatrzaskujšc za sobš drzwi, by, wreszcie w ostatnim paœć brzuchem na łóżko i wić się w konwulsjach œmiechu pod wpływem samego obrazu wewnętrznego, któremu nie mógł się oprzeć. Dzięki temu miała Adela nad ojcem władzę niemal nieograniczonš.

Anyámnak nem volt rá semmiféle befolyása; viszont nagy tisztelettel és figyelemmel adózott apám Adelának. A szoba takarítását nagy és fontos szertartásként ünnepelte: soha el nem mulasztotta volna, hogy szemtanúként, a félelem és a gyönyör elegyes borzongásával kísérje nyomon Adela összes manipulációit. A lány minden egyes tevékenységének mélyebb, szimbolikus jelentőséget tulajdonított. Mikor Adela fiatal, merész mozdulatokkal végighúzta a hosszú nyelű partvist a padlón, úgy tetszett: apám nem bírja ki ezt a látványt. Ilyen omlott szeméből a könny, arcát csendes nevetés remegtette, s testét az orgazmus kéjes görcsei rázták. A csiklandozásra való érzékenysége az őrületig fokozódott. Elég volt, ha Adela csiklandozást jelző mozdulattal fordította feléje ujját, s ő máris vad riadalommal menekült valamennyi szobán át, sorra becsapva maga mögött az ajtókat, míg végül az utolsóban hasmánt az ágyra vetette magát, s nevetőgörcsben fetrengett, a puszta elképzelés ellenállhatatlan hatására. Ennek következtében Adelának csaknem korlátlan hatalma volt apám felett.

W tym to czasie zauważyliœmy u ojca po raz pierwszy namiętne zainteresowanie dla zwierzšt. Była to poczštkowo namiętnoœć myœliwego i artysty zarazem, była może także głębsza, zoologiczna sympatia kreatury dla pokrewnych, a tak odmiennych form życia, eksperymentowanie w nie wypróbowanych rejestrach bytu. Dopiero w póŸniejszej fazie wzięła sprawa ten niesamowity, zaplštany, głęboko grzeszny i przeciwny naturze obrót, którego lepiej nie wywlekać na œwiatło dzienne.

Ebben az időben vettük észre először, hogy apám szenvedélyesen érdeklődik az állatok iránt. Kezdetben a vadász szenvedélye dolgozott benne, s egyúttal a művészé is; talán szerepet játszott a teremtmény mélyebb, zoológiai rokonszenve is a rokon s mégis annyira más életformák iránt, vonzotta a kísérletezés vágya a lét kipróbálatlan régióihoz. Csak jóval később fajult a dolog addig a rendkívüli, bonyolult, mélységesen vétkes és természetellenes fordulatig, amelyet jobb volna nem napvilágra ráncigálni.

Zaczęło się to od wylęgania jaj ptasich.

A madártojások keltetésével kezdődött.

Z wielkim nakładem trudu i pieniędzy sprowadzał ojciec z Hamburga, z Holandii, z afrykańskich stacji zoologicznych zapłodnione jaja ptasie, które dawał do wylęgania ogromnym kurom belgijskim. Był to proceder nader zajmujšcy i dla mnie to wykluwanie się pisklšt, prawdziwych dziwotworów w kształcie i ubarwieniu. Niepodobna było dopatrzyć się w tych monstrach o ogromnych, fantastycznych dziobach, które natychmiast po urodzeniu rozdzierały się szeroko, syczšc żarłocznie czeluœciami gardła, w tych jaszczurach o wštłym, nagim ciele garbusów przyszłych pawi, bażantów, głuszców i kondorów. Umieszczony w koszykach, w wacie, smoczy ten pomiot podnosił na cienkich szyjach œlepe, bielmem zarosłe głowy, kwaczšc bezgłoœnie z niemych gardzieli. Mój ojciec chodził wzdłuż półek w zielonym fartuchu, jak ogrodnik wzdłuż inspektów z kaktusami, i wywabiał z nicoœci te pęcherze œlepe, pulsujšce życiem, te niedołężne brzuchy, przyjmujšce œwiat zewnętrzny tylko w formie jedzenia, te naroœle życia, pnšce się omackiem ku œwiatłu. W parę tygodni póŸniej, gdy te œlepe pšczki życia pękły do œwiatła, napełniły się pokoje kolorowym pogwarem, migotliwym œwiergotem swych nowych mieszkańców. Obsiadały one karnisze firanek, gzymsy szaf, gnieŸdziły się w gęstwinie cynowych gałęzi i arabesek wieloramiennych lamp wiszšcych.

Apám nem kímélve pénzt és fáradságot, friss madártojásokat hozatott Hamburgból, Hollandiából meg több afrikai zoológiai állomásról, s azután hatalmas belga tyúkjainkkal keltette ki őket. Magam is felettébb izgatottan figyeltem ezt a folyamatot: hogyan bújnak ki a különleges alakú és színezetű, valóságos csodalény számba menő fiókák a tojásból. Ugyan ki sejthette, láthatta meg e szörnyetegekben, melyek rögtön születésük után óriásira tátották hatalmas, fantasztikus csőrüket, s torkuk mélyéből falánkul sziszegtek, ezekben a satnya, csupasz, púpos testű szalamandrákban a leendő pávákat, fácánokat, fajdokat és kondorkeselyűket? Magasra nyújtotta ez a sárkányfajzat vattával bélelt kosárkájából vékony nyakán vak, hályoggal benőtt fejét, s néma gégéjével hangtalanul kotkodácsolt. Apám zöld kötényben járkált a polcok mentén, akár egy kertész a kaktuszos melegágyak közt, s előcsalogatta a semmiségből ezeket az élettől lüktető vak hólyagokat, ezeket az idétlen hasakat, melyek csakis táplálék formájában fogadták be a külső világot, ezeket az életkinövéseket, melyek vaktában kapaszkodtak a fény felé. Néhány hét múltán, mikor ezek a vak életbimbók kipattantak a fényre, az új lakók színes csevegésével, villódzó csiripelésével teltek meg a szobák. Megszállták a függönykarnisokat, a szekrények cirádáit, befészkelték magukat a sok karú függőlámpák cinngallyainak és arabeszkjeinek sűrűjébe.

Gdy ojciec studiował wielkie ornitologiczne kompendia i wertował kolorowe tablice, zdawały się ulatywać z nich te pierzaste fantazmaty i napełniać pokój kolorowym trzepotem, płatami purpury, strzępami szafiru, grynszpanu i srebra. Podczas karmienia tworzyły one na podłodze barwnš, falujšcš grzšdkę, dywan żywy, który za czyimœ niebacznym wejœciem rozpadał się, rozlatywał w ruchome kwiaty, trzepocšce w powietrzu, aby w końcu rozmieœcić się w górnych regionach pokoju. W pamięci pozostał mi szczególnie jeden kondor, ogromny ptak o szyi nagiej, twarzy pomarszczonej i wybujałej naroœlami. Był to chudy asceta, lama buddyjski, pełen niewzruszonej godnoœci w całym zachowaniu, kierujšcy się żelaznym ceremoniałem swego wielkiego rodu. Gdy siedział naprzeciw ojca, nieruchomy w swej monumentalnej pozycji odwiecznych bóstw egipskich, z okiem zawleczonym białawym bielmem, które zasuwał z boku na Ÿrenice, ażeby zamknšć się zupełnie w kontemplacji swej dostojnej samotnoœci wydawał się ze swym kamiennym profilem starszym bratem mego ojca. Ta sama materia ciała, œcięgien i pomarszczonej twardej skóry, ta sama twarz wyschła i koœcista, te same zrogowaciałe, głębokie oczodoły. Nawet ręce, silne w węzłach, długie, chude dłonie ojca, z wypukłymi paznokciami, miały swój analogon w szponach kondora. Nie mogłem się oprzeć wrażeniu, widzšc go tak uœpionego, że mam przed sobš mumię – wyschłš i dlatego pomniejszonš mumię mego ojca. Sšdzę, że i uwagi matki nie uszło to przedziwne podobieństwo, chociaż nigdy nie poruszaliœmy tego tematu. Charakterystyczne, że kondor  używał wspólnego z moim ojcem naczynia nocnego.

Apám buzgón tanulmányozta nagy ornitológiai szakkönyveit, s ahogy a színes táblákat lapozgatta, úgy tetszett, mintha belőlük repülnének ki e tollas fantazmagóriák, hogy tarka csapkodással, bíborcafatokkal, zafír-, rozsda- és ezüstfoszlányokkal töltsék be a szobát. Etetéskor sokszínű, hullámzó virágágyat alkottak a padlón, eleven szőnyeget, mely szétesett, ha óvatlanul lépett be valaki, a levegőben repdeső, mozgó virágokká röppent szét, s végül szétszóródva, a szoba felső régióiban helyezkedett el. Különösen egy kondorkeselyű maradt meg emlékezetemben, egy óriási, csupasz nyakú, ráncos, bibircsókos ábrázatú madár. Sovány aszkéta volt, buddhista láma, viselkedése rendíthetetlen méltósággal teljes, dicső nemzetségének vasfegyelmű szertartáskönyvéhez igazodó. Amint ott ült apámmal szemben mozdulatlanul, az örök egyiptomi istenségek monumentális pózában - szemén fehéres hályog, amit oldalról húzott pupillájára, hogy teljesen fennkölt magányának kontemplációjába zárkózhasson -, kőből faragott profiljával szinte apám bátyjának látszott. Ugyanabból az anyagból való volt inas teste és ráncos, kemény bőre, ugyanaz volt az aszott csontos arc, ugyanazok az elszarusodott, mély szemgödrök. Még apám kezének, ennek az erős ízületű, hosszú, sovány, domború körmű kéznek is megvolt a kondorkeselyű karmos lábában a mása. Nem bírtam leküzdeni azt az érzést, mikor így aludni láttam, hogy tekintetem múmiára tapad: apám összeaszott, s ezért megkisebbedett múmiájára. Úgy vélem, anyám figyelmét sem kerülte el ez a rendkívüli hasonlatosság, bár soha nem érintettük ezt a témát. Jellegzetes dolog, hogy a kondorkeselyű apámmal közös éjjeliedényt használt.

Nie poprzestajšc na wylęganiu coraz nowych egzemplarzy, ojciec mój urzšdzał na strychu wesela ptasie, wysyłał swatów, uwišzywał w lukach i dziurach strychu ponętne, stęsknione narzeczone i osišgnšł w samej rzeczy to, że dach naszego domu, ogromny, dwuspadowy dach gontowy, stał się prawdziwš gospodš ptasiš, arkš Noego, do której zlatywały się wszelkiego rodzaju skrzydlacze z dalekich stron. Nawet długo po zlikwidowaniu ptasiego gospodarstwa utrzymywała się w œwiecie ptasim ta tradycja naszego domu i w okresie wiosennych wędrówek spadały nieraz na nasz dach całe chmary żurawi, pelikanów, pawi i wszelkiego ptactwa.

Apám nem elégedett meg egyre újabb meg újabb példányok kikeltetésével: madárlakodalmakat is rendezett a padláson, vőfélyeket küldözgetett kérőbe, odakötözte a padlás hézagaiban és üregeiben a csábos, vágyakozó menyasszonyokat, s végül is elérte, hogy a háztetőnk, ez az óriási, kétlépcsős, zsindelyes tető valóságos madárfogadóvá vált, Noé bárkájává, mindenféle távoli tájakról iderepülő szárnyas népség gyülekezőhelyévé. Még sokkal a madárgazdaság fölszámolása után is megmaradt házunknak ez a hagyománya a madárvilágban, s a tavaszi vándorlások időszakában nemegyszer egész daru-, pelikán-, páva- és más egyéb madárrajok ereszkedtek le házunkra.

Impreza ta wzięła jednak niebawem – po krótkiej œwietnoœci – smutny obrót. Wkrótce okazała się bowiem konieczna translokacja ojca do dwóch pokojów na poddaszu, które służyły za rupieciarnie. Stamtšd dochodził już o wczesnym œwicie zmieszany klangor głosów ptasich. Drewniane pudła pokojów na strychu, wspomagane rezonansem przestrzeni dachowej, dŸwięczały całe od szumu, trzepotu, piania, tokowania i gulgotu. Tak straciliœmy ojca z widoku na przecišg kilku tygodni. Rzadko tylko schodził do mieszkania i wtedy mogliœmy zauważyć, że zmniejszył się jakoby, schudł i skurczył. Niekiedy przez zapomnienie zrywał się z krzesła przy stole i trzepišc rękoma jak skrzydłami, wydawał pianie przecišgłe, a oczy zachodziły mu mgłš bielma. Potem, zawstydzony, œmiał się razem z nami i starał się ten incydent obrócić w żart.

Ám az egész látványosság rövid fénykora után egyszeriben szomorúra fordult. Ugyanis csakhamar kénytelenek voltunk áttelepíteni apámat a lomtárul szolgáló két padlásszobába. Innen már kora hajnalban sokszólamú madárzenebona hallatszott le. A fadobozszerű padlásszobák csak úgy zengtek a tetőtér rezonanciájától felerősödött zúgástól, szárnycsattogástól, kukorékolástól, üzekedéstől, turbékolástól. Így néhány hétre elveszítettük apámat szemünk elől. Csak ritkán jött le a lakásba, s ilyenkor észrevettük, hogy szinte kisebb lett, lefogyott és összezsugorodott. Néha megfeledkezett magáról: fölpattant a székről az asztal mellől, repesni kezdett a két karjával, mintha szárnyak volnának, s nagyot kukorékolt, miközben hályog köde vonta be szemét. Azután röstelkedve nevetett velünk együtt, s iparkodott tréfára fordítani az egész incidenst.

Pewnego razu w okresie generalnych porzšdków zjawiła się niespodzianie Adela w państwie ptasim ojca. Stanšwszy we drzwiach, załamała ręce nad fetorem, który się unosił w powietrzu, oraz nad kupami kału, zalegajšcego podłogi, stoły i meble. Szybko zdecydowana otworzyła okno, po czym przy pomocy długiej szczotki wprawiła całš masę ptasiš w wirowanie. Wzbił się piekielny tuman piór, skrzydeł i krzyku, w którym Adela, podobna do szalejšcej Menady, zakrytej młyńcem swego tyrsu, tańczyła taniec zniszczenia. Razem z ptasiš gromadš ojciec mój, trzepišc rękoma, w przerażeniu próbował wznieœć się w powietrze. Z wolna przerzedzał się tuman skrzydlaty, aż w końcu na pobojowisku została sama Adela, wyczerpana, dyszšca, oraz mój ojciec z minš zafrasowanš i zawstydzonš, gotów do przyjęcia każdej kapitulacji.

Egy alkalommal, a nagytakarítás időszakában, Adela váratlanul betoppant apám madárbirodalmába. Mikor megállt az ajtóban, kezeit tördelve nézett körül az orrfacsaró bűzben: ganéjkupacok borították az egész padlót, az asztalokat, a bútorokat. Gyors elhatározással kitárta az ablakot, majd egy partvis segítségével keringésre indította az egész madártömeget. Rikácsolás, tollak és szárnyak pokoli forgószele kavarodott föl, melynek közepette Adela, akár egy tomboló Menád, tirzusát maga körül forgatva táncolta a pusztítás táncát. A madársereggel együtt apám is, repesve karjaival, ijedten próbált a levegőbe emelkedni. Lassan megritkult a szárnyas forgószél, míg végül egyedül Adela maradt a csatatéren, lihegve, kimerülten, meg apám, gondterhelten és szégyenkező ábrázattal, bármilyen kapituláció elfogadására készen.

W chwilę póŸniej schodził mój ojciec ze schodów swojego dominium – człowiek złamany, król-banita, który stracił tron i królowanie.

Néhány pillanat múlva elindult apám lefelé birodalmának lépcsőin - egy megtört ember, száműzött király, ki elveszítette trónját és királyságát.

 

 

Kerényi Grácia fordítása

 

 

Bruno Schulz: Fahajas boltok

(Jelenkor Kiadó, Pécs, 1998)