www.brunoschulz.org

Optimized for Internet Explorer. Encoding: Central European (Windows)

 

 

 

 

SCHULZOLOGIA W BIBLIOTEKACH (1)

 

Bibliografia przedmiotowa / Bibliografia podmiotowa

Opracowanie Branislava Stojanović ©

 

1922 – 1923 – 19291930193419351936193719381939194519461947194819491950195219531956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989 1990 – 1991 – 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 19992000 – 2001 – 2002 – 20032004 – 20052006 – 20072008 – 2009 – 2010 – 2011

 

&   A. Bienenstock, Z wystawy wiosennej. Prace graficzne Brunona Schulza. – Chwila (Lwów), 1922, nr 1213.

&   Wystawa prac artystów żydowskich. – Przegląd Wileński, 1923, nr. 8.

&   A. Lauterbach, Talent w ukryciu: O grafikach Brunona Schulza. – Chwila (Lwów), 1929, nr 3740.

&   D. Vogel, [Bruno Schulz]. – Judisk tidskrift (Stockholm), 1930 (3), s. 224-226: ill. [_] >>

&   T. Breza, Sobowtór zwyklej rzeczywistości. – Kurier Poranny 1934, nr 103. (dział „Na froncie literatury”)>>

&   Z. Broncel, Literatura maligny. O „Sklepach cynamonowych” Brunona Schulza. – ABC Literacko-Artystyczne 1934, nr 6.

&   H. Domiński, Wśród prozaików. – Zet 1934, nr 1, s. 6.

&   A. Grzymała-Siedlecki, Etiudy płanetnicze. – Kurier Warszawski 1934, nr 11 (wyd. wieczorne), s. 4.

&   J. J. [J. Janowski], Sen pełen zmor.... – Tygodnik Illustrowany 1934, nr 19, s. 385. [ðtext]

&   Sz. G. Dziwny poeta. Za kontuarem cynamonowych sklepów Bruno Schulza, „Głos Poranny”, R. VI, nr 55 (25 lutego 1934) dodatek społeczno-literacki, s. 3 [ðtext]

&   j.i. (Bruno Schulz. Sklepy cynamonowe. Warszawa 1934 r. Towarzystwo wydawnicze Rój). – Dziennik Urzędowy (Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lubelskiego). R. VI, (marzec 1934) Nr 7 (61), s. 323. [ðtext]

&   J. Lorentowicz, [Sklepy cynamonowe]. – Nowa Książka 1934, z. 1, s. 27-28. (dział Literatura piękna)

&   Z. Nałkowska, odpowiedź na ankietę: Jaką najciekawszą książkę przeczytałam w roku 1933?. – ABC Literacko-Artystyczne 1934, nr 1.

&   Z. Niesiołowska-Rothertowa, „Sklepy cynamonowe”. – Kobieta Współczesna 1934, nr 5, s. 83 (rubr. Z książek)

&   L. Piwiński, [Sklepy cynamonowe]. – Rocznik Literacki 1933 [1934], s. 106-107 (dział Powieść). [ðtext]

&   L. Piwiński, „Sklepy cynamonowe”, „Wiadomości Literackie” 1934, nr 6, s. 3. [ðtext]

&   A. Pleśniewicz, Fantastyczne miasteczko, „Pion” 1934, nr 4, s. 10-11.

&   R. [T. Sinko], [Sklepy cynamonowe] „Kuryer Literacko-Naukowy” (dodatek do nru 50. "Il. Kuryera Codz." z dnia 19 lutego 1934 r.) 1934, nr 8, str. XI (rubr. Wśród nowych książek). [ðtext]

&   J. E. Skiwski, „Publicystyka literacka”, „Gazeta Polska” 1934, nr 52, s. 3.

&   R. Korn, [Sklepy cynamonowe] "Literarishe bleter" (20.04.1934) [ðtext]

&   H. Sternbach, „Sklepy cynamonowe”, „Miesięcznik Żydowski” 1934, nr 4, s. 384.

&   T. B. Syga, „Sklepy cynamonowe”, „Gazeta Warszawska” 1934, nr 127, s. 4.

&   T. B-a [T. Breza], Odprawa pesymistom. Na marginesie „Rocznika Literackiego 1933 r.” „Kurier Poranny” 1934, nr 312.

&   t. h. [T. Hollender], [Sklepy cynamonowe] „Sygnały” 1934, nr 3, s. 5.

&   K. Troczyński, „Sklepy cynamonowe” B. Szulca, „Dziennik Poznański” 1934, nr 101, s. 2. [ðtext]

&   S. Baczyński, Powieść polska w 1934 roku. „Polonista” nr 4, 1935, s. 175.

&   J. Bielatowicz, Przereklamowana książka, czyli o „Sklepach cynamonowych”. „Warszawski Dziennik Narodowy” nr 7, 1935, s. 4.

&   I. Fik, Literatura choromaniaków, „Tygodnik Artystów” 1935, nr 15.>>

&   W. Godziszewski, „Opętany fascynacją awersji” do uczciwego języka. „Poradnik Językowy” z. 2, 1935, s. 34-36.

&   W. Korabiowski, Spóżniona recenzja. Jeszcze o „Sklepach cynamonowych” Schulza. „Nowe Czasy” nr 23, 1935, s. 4.

&   S. I. Witkiewicz, Twórczość literacka Brunona Schulza, „Pion” 1935, nr 34, 35. >> [ðtext]

&   S. I. Witkiewicz, Wywiad z Brunonem Schulzem. „Tygodnik Illustrowany” nr 17, 1935, s. 321-323, ilustr.>>

&   K. Kuryluk, Życie kulturalne we Lwowie. „Tygodnik Illustrowany” nr 5, 1936, s. 96. [ðtext]

&   K. Truchanowski, Czy naśladownictwo? „Studio” 1936, nr 5/6, s. 186-190. [ðtext]

&   W. Gombrowicz, List otwarty do Brunona Schulza. „Studio” nr 7, 1936, s. 209-211.>> [ðtext]

&   J. E. Skiwski, Łańcuch czczęścia. „Tygodnik Illustrowany” 1936, nr 42, s. 794. >> [ðtext]

&   W. Gombrowicz, Łańcuch nietaktów. Studio, nr 8, 1936, s. 274-280.>> [ðtext]

&   A. Pleśniewicz, Rozwichrzone problematy dyskusji literackiej. Spór o doktorową, „Kurier Poranny” 1936, nr 329, s. 8. >>

&   L. Piwiński, [Ulica Wszystkich Świętych Kazimierza Truchanowskiego]. – Rocznik Literacki 1936 [1937], s. 78-79 (dział Powieść). [ðtext]

&   L. Kaltenberg, Socjologia literacka. Sygnały” nr 21, 1936, s. 4.

&   W. Pietrzak, Święte szukanie. „Studio” nr 9, 1936, s. 312-315. [ðtext]

&   K. Czachowski, OBRAZ WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY POLSKIEJ 1884-1934, t. 3, Ekspresjonizm i neorealizm, Lwów, Warszawa 1936, s. 562-565.

&   A. Sandauer, Nowa książka Schulza. „Nowy Dziennik” 1937, nr 298, s. 8-9. [ðtext]

&   H. Vogler, Świat rozszczątkowany, „Nowy Dziennik” [Kraków] 1937, nr 326.

&   I. Fik, Fantastyka we współczwsnej literaturze polskiej, „Nasz Wyraz” 1937, nr 8.

&    Odczyt o Gombrowiczu. „Apel” 1938, nr 17, dod. artystyczno-literacki „Kuriera Porannego” nr 16.

&   I. Berman, Życie zaczarowane. „Nasza Opinia” 1938, nr 131, s. 9.

&   E. Breiter, „Sanatorium pod Klepsydrą” Schulza, „Wiadomości Literackie” 1938, nr 23, s. 4. [ðtext]

&   L. Piwiński, [Sanatorium Pod Klepsydrą]. – Rocznik Literacki 1937 [1938], s. 61 (dział Powieść). [ðtext]

&   M. Chmielowiec, Zdarzenia bezdomne. „Kultura” 1938, nr 13, s. 5. [ðtext]

&   B. Dudziński, Nowe książki, „Naprzód” 1938, nr 96, s. 2.

&   I. Fik, 20 LAT LITERATURY POLSKIEJ (1918-1938). – Kraków: Czytelnik, 1939 [ðtext] >>

&   L. Fryde, Trzy pokolenia literackie. „Pion” 1938, nr 45 >>

&   W. Gombrowicz, Twórczość Brunona Schulza, "Apel" nr 31, Dodatek Artystyczno-Literacki "Kuriera Porannego" 1938, nr 112.>>

&   E. Krassowska, O twórczości Brunona Schulza, „Sygnały” 1938, nr 51, s. 3.

&   B. Lewitówna, Proza Brunona Schulza, „Ster” 1938, nr 5, s.7.

&   M. Piechal, „Sanatorium pod Klepsydrą”. „Gazeta Polska” 1938, nr 189, s. 3.

&   W. Pietrzak, Bluszcz na ruinach. „Prosto z Mostu” 1938, nr 27, s. 7. [ðtext]

&   M. Promiński, „Sanatorium pod Klepsydrą”, Sygnały” 1938, nr 40, s. 5. >>

&   A. Sandauer, Szkoła mitologów. Bruno Schulz i Witold Gombrowicz, „Pion” 1938, nr 5.>>

&   H. Vogler, Dwa światy romantyczne. O Brunonie Schulzu i Witoldzie Gombrowiczu, „Skamander” 1938, z. 99/101, s. 246-252.>> [ðtext]

&   N. Wiśniewska, Literatura w malignie. „Epoka” 1938, nr 33, s. 11-13.

&   A. Krawczyk, Czas u Bruno Schulza, „Nasz Wyraz” 1939, nr 5/6, s. 6.

&   K. Wyka, S. Napierski, Dwugłos o Schulzu, „Ateneum” 1939, nr 1, s. 156-163. [_] >>

&   M. Jastrun, Poza rzeczywistością historyczną. „Kuźnica” 1945, nr 1, s. 14.

&   A. Sandauer, Zawile. „Odrodzenie” 1945, nr 30, s. 5.>>

&   J. Broszkiewicz, Pożegnanie z egzystencjalizmem. „Dziennik Polski” 1946, nr 216, s. 5.

&   J. Kott, Tydzień paryski, „Kuźnica” 1946, nr 40, s. 3-4.

&   A. Sandauer, Dywagacje o Francji. „Przekrój” 1946, nr 73.>> [ðtext]

&   H. J. Wegrocki, Masochistic Motives in the Literary and Graphic Art of Bruno Schulz, “Psychoanalytical Review” 33 (1946), 154-164: ill. [ðexcerpt]

&   Felicja [J. Czermakowa], Listy do Felicji. Odpowiedź. „Nowiny Literackie” 1947, nr 25, s. 7.

&   A. Chciuk, Drohobyckie czasy. [Wspomnienie]. „Dziś i Jutro” 1948, nr 12, s. 4-5.

&   K. Brandys, Odpowiedź wulgaryzatora. „Kuźnica” 1949, nr 42, s. 2.

&    E. Podhorizer-Żejkin, Pamięci Brunona Schulza, literata i artysty malarza, „Opinia” 1949, nr 50.

&   Informacja o IV Zjeździe Naukowym Związku Kół Polonistycznych Polskiej Młodzieży Akademickiej poświęconym problematyce powieści polskiej w latach 1918-1939. „Twórczość” 1950, nr 2, s. 36. [Część referatów drukowana w tymże numerze.]

&   R. Matuszewski, Czyżby obrona schematyzmu? „Nowa Kultura” 1952, nr 49, s. 5-6.

&   R. Matuszewski, LITERATURA MIĘDZYWOJENNA. Warszawa, 1953, s. 255.

&   >> K. Wyka, S. Napierski, Dwugłos o Schulzu. [w:] K. Wyka, STARA SZUFLADA, Kraków 1954, s. 259-271.[_] >>

&   J. Ficowski, Przypomnienie Brunona Schulza, „Życie Literackie” 1956, nr 6 (211), str. 6-7: ill. [ðtext]

&   A. Sandauer, Rzeczywistość zdegradowana. Rzecz o Brunonie Schulzu, "Przegląd Kulturalny" 1956, nr 31 >>

&   >> A. Sandauer, Zawile. [w:] MOJE ODCHYLENIA. Kraków 1956, s. 35-44.

&   >> A. Sandauer, Dywagacje o Francji. [w:] MOJE ODCHYLENIA. Kraków 1956, s. 138-141.

&   B. Mamoń, Powierzchnie i dna, „Tygodnik Powszechny” 1957, nr 46.

&   M. Promiński: Sanatorium pod Styksem. – Życie literackie 1957, nr 7 (265), str. 4-5. [ðtext]

&   J. Sieradzki, L. Cieślik: Wspomnienia o B. Schulzu, Nowa Kultura 1957, nr 45.

&   >> H. Vogler, Dwa światy romantyczne. O Brunonie Schulzu i Witoldzie Gombrowiczu. [w:] Z NOTATEK PRZEMYTNIKA. Szkice krytyczne, Warszawa 1957, 9-19.

&   M. Jachimowicz, Borysław - zagłębie poetyckie [Wspomnienie]. „Twórczość" 1958 nr 4 ð

&   H. Mortkowicz-Olczakowa, Wspomnienie. – Przekrój 1958 (23 marca), nr 676, s. 8-9: ill.>> [ðtext]

&   H. Bereza, W kręgu Schulza. – Twórczość, 1959, nr 8, s. 127-129.

&   A. Chciuk, Wspomnienie o Brunonie Schulzu, „Kultura” [Paryż] 1959, nr 7/8; nr 10.>> [ðtext]

&   >> H. Mortkowicz-Olczakowa, Wspomnienie o Brunonie Schulzu. – [w:] BUNT WSPOMNIEŃ / H. Mortkowicz-Olczakowa, Warszawa, 1959, s. 330-336.>>

&   S. Subotin, Život i književno stvaralaštvo Bruna Šulca, „Delo”, god. V, knj. VI, sv. 2, avgust-decembar 1959, str. 1060-1072.>> [ðtext]

&   J. Pieńkowski, „Jadowity derywat chlorofilu”, „Polonista” 1960, nr 9.

&   >> I. Fik, Literatura choromaniaków, [w:] WYBÓR PISM KRYTYCZNYCH, oprac. i wstępem opatrzył A. Chruszczyński, Warszawa 1961, s. 126-135.

&   W. Gombrowicz, Fragment z dziennika, „Kultura” [Paryż] 1961, nr 11.>> [ðtext]

&   > I. Jovanović: [Bruno Šulc: „Prodavnice cimetove boje” („Nolit”, Beograd, 1961.], „Borba”, nedelja, 12. novembar, 1961, str. 10.

&   >> H. Mortkowicz-Olczakowa, O Brunonie Schulzu [Wspomnienie]. – [w:] BUNT WSPOMNIEŃ / H. Mortkowicz-Olczakowa, Warszawa, 1961, s. 330-336.

&   >> V. Gombrowicz: Fragment aus dem Tagebuch: Über Bruno Schulz. – Akzente (München), 1962, nr 6, s. 564-575.

&   > N. Radanović: [Bruno Šulc: „Prodavnice cimetove boje” („Nolit”, Beograd], „Oslobođenje”, petak, 19. januar 1962, str. 7.

&   > A. Pejović: [Bruno Šulc: „Prodavnice cimetove boje” („Nolit”, Beograd, 1961.], „Susreti”, god. X, jun 1962, str. 538-542.

&   R. Hartung, Die Welt von Drohobycz, „Der Monat” 14 (1962), 6, 72-75.

&   M. Reich-Ranicki, Bruno Schulz. Die Zimtläden. In: Neue Deutsche Hefte 88/Juli, August 1962. S. 131-133. [_]

&   Z. Grabowski, Bruno Schulz a Kafka, Wiadomości, R. 18 nr 44 (918), 1963, s. 5. [ðtext]

&   >> A. Sandauer, Szkoła mitologów. Bruno Schulz i Witold Gombrowicz, [w:] STANOWISKA WOBEC PROZY AWANGARDOWEJ LAT MIĘDZYWOJENNYCH..., Kraków 1963, s. 23-29.

&   E. Roditi, “De Bruno Schulz” In L'Arche. November 1963 (pp.53-55) [_]

&   Icchok Warszawski [I. Bashevis Singer], Burlesquing life with father. Bruno Schulz: The Street of Crocodiles, „Book Week” (Washington Post, December 22), 1963.>>

&   N. Radanović, Pripovijetke Bruna Šulca. – Izraz (Sarajevo), br. 3, 1964, str. 310-318.>>

&   I. Czermakowa, Bruno Schulz, Twórczość, XXI, nr 10 (243), 1965, s. 99-102.

&   Cz. Samojlik, Groteska – pisarstwo wszechstronnie banalne. Sprawa prozy Brunona Schulza. – [w:] Z PROBLEMÓW LITERATURY POLSKIEJ XX WIEKU, t. II: Literatura międzywojenna, pod red. A. Brodzkiej i Z. Żabickiego, Warszawa 1965, s. 266-296.

&   W. P. Szymański, Na początku było słowo. O prozie Brunona Schulza, „Współczesność” 1965, nr 12.>>

&   K. A. Jaworski: W KRĘGU KAMENY, L. 1965. [ðtext]

&   J. Ficowski, Bruno Schulz, „Mickiewicz-Blätter” 10 (1965), 108-11.

&   P. Kruntorad, Bruno Schulz. Ein Vergleich mit Franz Kafka, Wort in der Zeit 3 (March 1965), 9-19.

&   A. Ważyk, Spotkanie w Zakopanem: (fragm. książki). – Życie literackie (Kraków), 1965, nr 48, s. 8. [ðtext] >>

&   >> W. Gombrowicz, Dziennik (1961-1966), Operetka, Paris: Instytut Literacki, 1966, 9-17.>>

&   >> I. Fik, Dwadzieścia lat literatury polskiej. (1918-1938). [w:] WYBÓR PISM KRYTYCZNYCH. Opracował A. Biernacki. Warszawa 1966, s. 381.

&   J. Ficowski, Czas schulzowski czyli mityczna droga do wolności. – Tygodnik powszechny (Kraków), 1966, nr 51, s. 2-3.>>

&   >> L. Fryde, Trzy pokolenia literackie. [w:] WYBÓR PISM KRYTYCZNYCH. Opracował A. Biernacki. Warszawa 1966, s. 222.

&   M. Jachimowicz, Bruno Schulz, „Poezja" 1966 nr 4

&   K. Miklaszewski, Cena świadomości (Próba analizy opowiadania Bruno Schulza pt. „Pan”), „Ruch Literacki” 1966, nr 6.

&   A. Sandauer, Rzeczywistość zdegradowana. - Sprawa Schulza. [w:] DLA KAŻDEGO COŚ PRZYKREGO / Artur Sandauer. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1966. – pp. 56-80, 308-325.

&   H. Bereza, Bruno Schulz, Polish Perspectives 9 (1966), Nr 6, 37-39.

&   F. Bondy, Bruno Schulz der Demiurge [in:] DIE ZIMTLÄDEN UND ALLE ANDEREN ERZÄHLUNGEN / Bruno Schulz, transl. Josef Han. Munich: Hanser, 1966, 343-50.

&   >> A. Ważyk, KWESTIA GUSTU, Warszawa 1966, s. 109-118.

&   R. Auerbach: Comment est mort Bruno Schulz. – Les Lettres nouvelles. Oct.-nov. 1966, p. 123.

&   >> K. Wyka, S. Napierski, Dwugłos o Schulzu. [w:] K. Wyka, STARA SZUFLADA, Kraków 1967, s. 259-271 oraz wstęp, s. 13. [_] >>

&   T. Kostkiewiczowa, [Sanatorium pod Klepsydrą]. – CZYTAMY UTWORY WSPÓŁCZESNE. Analizy / T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Warszawa 1967, s. 192-204.

&   M. Dutsch, Nachwort, [in:] REPUBLIK DER TRÄUME / Bruno Schulz, München : Hanser, 1967, 250-60.

&   A. Wirth, Nachwort zur ersten deutschen Ausgabe, [in:] REPUBLIK DER TRÄUME / Bruno Schulz, München: Hanser, 1967.

&   J. Becker: Bruno Schulz // Przegląd artystyczny - Nr.5 wrzesień - październik 1967

&   I. Witz, Bruno Schulz. – [w:] OBSZARY MALARSKIEJ WYOBRAŹNI, Kraków, 1967, s. 36-53.

&    J. Ficowski, Prehistoria i poswanie Sklepów cynamonowych, Twórczość 23 (1967) nr 3, 94-101.

&   Jerzy Ficowski: Regiony wielkiej herezji. Szkice o życiu i twórczości Brunona Schulza. – Kraków, 1967; [247 p. illus., facsims, ports.] >> >> >>

&    > A. Słucki: Księga i autentyk [Jerzy Ficowski: Regiony wielkiej herezji. Szkice o życiu i twórczości Brunona Schulza, Kraków, 1967; s. 247, 1 nbl.], Twórczość, XXIII, 1967, nr 10, s. 122-125.

&    J. Ficowski, The Schulzian tense, or the mythic path to freedom. – Polish perspectives, 10 (1967), 11, S. 44-53.

&   S. P[itol], El universo de Bruno Schulz. – La Palabra y el Hombre. Revista de la Universidad Veracruzana. Año 1967. Número 3. – pp. 475-478. [ðtext] >>

&   >> V. Gombrovič: Fragmenti o B. Šulcu, dnevnik, prevela Marija Đorđević, “Književnost”, knj. XLIV, 1967, sv. 6, str. 575-583.

&   J. Brzękowski, Horzyca – Jasieński – Czyżewski – Sebyła – Schulz. – [w:] W KRAKOWIE I W PARYŻU, Warszawa 1968, s. 78-79.

&   J. Kurowicki, Mityczne wzloty. – Odra (Wrocław), 1968, nr 4, s. 41-47.

&   T. Żółciński, Kreator „Republiki marzeń”, Więź (Warszawa) 11 (1968) nr 10, 148-153.

&   O. Lukashevich, Bruno Schulz’s „The Street of Crocodiles” (A study in creativity and neurosis), The Polish Review (New York) 1968, nr 2, s. 63-79.

&   A. Chciuk, Pierwsza książka o Schulzu, Kultura (Paris) 246 (1968), 137-40. [ðtext]

&   >> A. Chciuk, Bruno Schulz zaczarowany i zwykły [w:] ATLANTYDA. Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku, Londyn 1969, s. 54-76. ð >>

&   L. Lille, O B. Schulzu poecie i malarzu. – Oficyna poetów (Londyn), 1969, nr 4, s. 12-14.

&   A. Sandauer, Ich dwóch i ja jeden (Wspomnienie o Brunonie Schulzu i Witoldzie Gombrowiczu), „Kultura” (Warszawa) 7 (Nov. 9, 1969), 3. >>

&   >> A. Sandauer, Rzeczywistość zdegradowana. [w:] LIRYKA I LOGIKA, 1969.

&   C. Taylor, Childhood Revisited. The Writings of Bruno Schulz, „The Slavic and East European Journal” 13 (1969), 455-472.

&   >> T. Breza, Sobowtór zwyklej rzeczywistości. – [w:] NELLY. O kolegach i o sobie, Warszawa 1970, s. 349-353.>>

&   J. Kurowicki, Bruno Schulz: Dziecko w antykwariacie kultur. – [w:] CZŁOWIEK I SYTUACJE LUDZKIE. Szkice o pisarstwie XX wieku, Wrocław 1970, s. 23-57.

&   K. Miklaszewski, Kto przełożył "Proces" Kafki? – Życie literackie (Kraków), 1970, nr 38, s. 13. [ðtext]

&   W. P. Szymański, O twórczości Brunona Schulza. – Ruch Literacki (Kraków), 1970, z. 5, s. 395-306. >>

&   F. Bondy, Polens phantastische Realisten [in:] AUS NÄCHSTER FERNE / Francois Bondy. – München: Hanser Verlag, 1970.

&   > J. Marx, Fedezzük fel Bruno Schulzot. – Élet és irodalom (Budapest), 1970, nr 10, p. 11.

&   >> W. Gombrowicz, DZIENNIK (1961-1966), OPERETKA, Paris: Instytut Literacki, 1971, s. 9-18.>>

&   H. Dubowik, NADREALIZM W POLSKIEJ LITERATURZE WSPÓŁCZESNEJ, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, S. B, nr 5, Poznań 1971. [ðtext]

&   K. Miklaszewski, O pewnej modernistycznej właściwości prozy Brunona Schulza (na przykładzie „Sklepów cynamonowych”), Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie, z. 21, Kraków 1971. s. 49-65.

&   K. Miklaszewski, Poeta prozy (O poetyckiej materii prozy Brunona Schulza), Poezja, rok VII, Nr 7 (68), lipiec 1971, s. 46-51. [ðtext]

&   J. Speina, Bruno Schulz a nadrealizm. – [w:] O PROZIE POLSKIEJ XX WIEKU. Materiały konferencji ogólnopolskiej w Toruniu. Listopad 1968, pod red. A. Hutnikiewicza i H. Zaworskiej, Wrocław 1971.>>

&   >> J. Speina, Bruno Schulz a nadrealizm. – [w:] Z DZIEJÓW FORM ARYSTYCZNYCH W LITERATURZE POLSKIEJ 24 (1971), 183-198.

&   A. Jackiewicz, Kuglarz urojonych miast. – [w:] NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI LITERATURY I FILMU / Aleksander Jackiewicz. – Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1971

&   D. Lazer, Bruno Schulz – ha-gaon ha-lo-noda. – Maariv (Israel), 1971, nr 6.

&   > A. Pályi, Apám tüzoltó lesz. – Nagyvilág (Budapest), 1971, nr 1, p. 75-76.

&   >> T. Breza, Sobowtór zwyklej rzeczywistości, [w:] NELLY. O kolegach i o sobie, wyd. II: 1972, s. 380-387.

&   M. Kremer, J. Gaj, A. Pietsch, Bruno Schulz i współcześni. – Projekt (Warszawa), 1972, nr 5, s. 41-47.

&   J. Speina, Bruno Schulz (Z zagadnień kreacjonizmu). – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska, z. 9 (48), 1972, s. 59-82. [ðtext]

&   Z. Malić, Poljska proza tridesetih godina. – Književna smotra 10, 1971/72, str. 19-31.

&   >> W. P. Szymański, Wyznawca Absolutu i Materii – Bruno Schulz. – [w:] PROZAICY DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO. Sylwetki, pod red. B. Farona, Warszawa 1972. >>

&   J. Campbell, The Hero with a Thousand Faces (1949), Princeton: Princeton, 1972.

&   C. Sen, POLISH EXPERIMENTAL FICTION 1900-1939: A comparative study of the novels of Karol Irzykowski, St. I. Witkiewicz, Witold Gombrowicz i Bruno Schulz. – Columbia: [Columbia Univ. press], 1972.

&   C. Taylor, Bruno Schulz’s Poetic Novel, Cinnamon Shops, “POLISH EXPERIMENTAL FICTION 1900-1939: a comparative study of the novels of Karol Irzykowski, Stanislaw Ignacy Witkiewicz, Witold Gombrowicz and Bruno Schulz”, <New York> Columbia University Dissertation, 1972, chapter six, pp. 263-330.

&   H. Kneip [Werkartikel in:] KINDLERS LITERATURLEXIKON. Werke. [In 7 Bänden]. Bd. 6. Zürich 1972. Sp. 1495 - 1525 (Sklepy cynamonowe v. B. Schulz)

&   F. Manescalchi, Le metamorfosi su Bruno Schulz. – Carte segrete, numero 17, gennaio marzo 1972.

&   >> W. Gombrowicz, Łańcuch netaktów. [w:] W. Gombrowicz, VARIA, Paryż: Instytut Literacki, 1973, s. 106-110 (Dzieła zebrane, t. X)

&   >> W. Gombrowicz, Twórczość Brunona Schulza, [w:] W. Gombrowicz, VARIA, Paryż: Instytut Literacki, 1973, s. 203-207 (Dzieła zebrane, t. X) >>

&   J. Jarzębski, Sen o "złotym wieku". – Teksty (Warszawa), 1973, nr 2, s. 104-121.

&   >> W. P. Szymański, Na początku było Słowo. O prozie Brunona Schulza. – [w:] W. P. Szymański: OUTSIDERZY I SŁOWIARZE, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973. – pp. 95-128.

&   W. Hädecke, Seltsame Dreieinigkeit: Witkiewicz, Schulz, Gombrowicz, “Literatur und Kritik”, Vienna, 76-77. (July/August 1973), 390-408.

&   S. Subotin, Fantastični svet B. Šulca – Povodom tridesete godišnjice smrti istaknutog poljskog pisca, „Književne novine”, nr 430, 1 I 1973, s. 11. [ðtext]

&   Jerzy Speina: Bankructwo realności. Proza Brunona Schulza, Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974, 114 p.; 24 cm. (Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, t. XXIV, z. 1) [Spis treści: Wstęp. Rozdział I: Mitologia dzieciństwa, 1. Rzeczywistość marzeń sennych, 2. Integralna mitologia. Rozdział II: „Deziluzja rzeczywistości”, 1. Problematyka kreacjonizmu, 2. Deformacja groteskowa. Rozdział III: Universum poetyckie, 1. Alchemia słowa, 2. W kręgu hylozoizmu]

&   Z. Nałkowska, Z „Dzienników”. Bruno Schulz, wybór, wstęp i oprac. H. Kirchner, Twórczość 1974, nr 12.>>

&   W. Panas, Apologia i destrukcja („Noc wielkiego sezonu” Brunona Schulza). – [w:] NOWELA. OPOWIADANIE. GAWĘDA. Interpretacje małych form narracyjnych, pod red. K. Bartoszyńskiego, M. Jasińskiej-Wojtkowskiej i S. Sawickiego, Warszawa 1974, s. 191-205.>> [ðtext]

&   W. Panas, „Regiony czystej poezji”. O koncepcji języka w prozie Brunona Schulza. – Roczniki Humanistyczne (Lublin) 1974, z. 1, s. 151-172. [ðtext]

&   A. Sulikowski: [O opowiadaniu "Emeryt"]. – Akcenty (Kraków), 1974, s. 7-8, nr spec.

&   W. Wyskiel, Adela, czyli Minotaur. – Teksty (Warszawa), 1974, nr 1, s. 128-135.

&    Lj. Mifka, Tri ženska lika u pripovijesti »August« Brune Schulza kao tri modaliteta trajanja. – Žena (Zagreb), br. 3, 1974, str. 23-30. (rubrika Nagrađeni esej)>>

&    >> Jerzy Ficowski: Regiony wielkiej herezji. Szkice o życiu i twórczości Brunona Schulza, wyd. II (poszerzone): Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975, s. 328. 46 il. [Spis treści: Znalazłem autentyk (zamiast wstępu). Bruno syn Jakuba. Księga, czyli powrotne dzieciństwo. Czas Schulzowski, czyli mityczna droga do wolności. Powrót do szkoły. Prehistoria i powstanie Sklepów cynamonowych. Fantomy a realność. Wyprawy w świat. Magia i definicja. Epilog życiorysu. Dzieła ocalałe i zaginione. Reprodukcje oryginalnych rysunków i grafiki Brunona Schulza. Spis ilustracji.] >>

&    > S. Sterna-Wachowiak, Ekspresjonizm Schulza. – Twórczość, 1975, nr 5, s. 125-127.

&    W. Kiedacz, Sanatorium Pod Klepsydrą. Proza Schulza i wizja Hasa. – Teksty, 1975, nr 2 (20)

&    > W. Wyskiel, Schulz rozpisany na fiszki. – Teksty, 1975, nr 2 (20), s. 172-175.

&   K. Sarna, Funkcje wyobraźni w prozie Schulza, „Poezja”, 1975, nr 9. >>Elisabeth Góslicki-Baur: Die Prosa von Bruno Schulz. – Bern: Herbert Lang - Frankfurt/M: Peter Lang, 1975. – 160 p.: ill.; 21 cm. (Slavica Helvetica; Bd. 8) ISBN 3-261-01636-1 [Aus dem Inhalt: Das Debut von Bruno Schulz - Biographisches - Allgemeine Charakteristik des Werkes - Thematik und Erzählergestalt - Sprache und Mythos - Stilanalyse eines Prosaausschnitts - Der Mythos - Das Weltbild und die Schaffenstheorie von Bruno Schulz. - Bibliography: p. 159-160] _

&   הבית בו התגורר ברונו שולץ / צבי רפאלי T. Refa’eli, ha-Bayit bo hitgorer Bruno Shults. – Hefah: Renesans, 1975. 24 p.: ill. [_]

&   K. Dulaimi, DER MYTHOSBEGRIFF IM WERK VON BRUNO SCHULZ. – Uitgave: [S.l.]: [s.n.], 1975, 205 p. 21 cm [Annotatie: Proefschrift München] (München, Univ., Diss., 1976) _

&    >> K. Sarna, Les Fonctions de l’imagination dans la prose de Bruno Schulz, LE SURREALISME ET SON RAYONNEMENT, ed. Zbigniew Rylko, Warszawa: Centre de Civilisation Française de l’Univ. De Varsovie, 1975, 141-151.

&    W. Nawrocki, Bruno Schulz i ekspresjonizm, „Życie Literackie” 1976, nr 43, s. 7. [ðtext]

&    >> S. I. Witkiewicz, Twórczość literacka Brunona Schulza, [w:] O ZNACZENIU FILOZOFII DLA KRYTYKI I INNE ARTYKUŁY POLEMICZNE, oprac. i przypisami opatrzył J. Leszczyński, posłowie napisał B. Dziemidok, Warszawa 1976; [oraz w:] BEZ KOMPROMISU. Pisma krytyczne i publicystyczne, zebrał i oprac. J. Degler, Warszawa 1976.

&   >> S. I. Witkiewicz, Wywiad z Brunonem Schulzem. [w:] O ZNACZENIU FILOZOFII DLA KRYTYKI I INNE ARTYKUŁY POLEMICZNE, oprac. i przypisami opatrzył J. Leszczyński, posłowie napisał B. Dziemidok, Warszawa 1976; [oraz w:] BEZ KOMPROMISU. Pisma krytyczne i publicystyczne, zebrał i oprac. J. Degler, Warszawa 1976.>>

&   A. Sandauer, Schulz i Gombrowicz, czyli literatura głębin (Próba psychoanalizy). – Kultura 1976, nr 44, s. 5; nr 45, s. 4.>>

&   S. Sterna-Wachowiak, O prozie Brunona Schulza w Szwajcarii. – Twórczość (Warszawa), 1976, nr 3, s. 163-164.

&   Studia o prozie Brunona Schulza / [redaktor K. Czaplowa]; Katowice: Uniwersytet Śląski, 1976, 145, [1] p.:ill.; 25 cm. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 115) [L. Schneider, Z drohobyckich wspomnien, s. 7-16; J. Speina, Bruno Schulz wobec psychoanalizy, s. 17-30; Cz. Karkowski: System kultury Brunona Schulza, s. 31-48; T. i J. Jarzębscy, Uwagi o semantyce przestrzeni i czasu w prozie Brunona Schulza, s. 49-74; W. Panas, Zstąpienie w esencjonalność. O krztałtach słowa w prozie Brunona Schulza, s. 75-90; K. Kłosiński, Schulzowskie modele komunikacji, s. 91-102; W. Wyskiel, Labirynty i metamorfozy, s. 103-114; W. Wyskiel, Zagubiona Księga, s. 115-124; I. Skwarek, Archetypiczny walor motywów Księgi, s. 125-134; W. Kiedacz, Sanatorium Pod Klepsydrą. Proza Schulza i wizja Hasa]

&   Listy do Brunona Schulza / Słowo wstępne A. Sandauera; od red. A. Bałakier. – Kultura, 1976, nr 16, s. 3-4.

&   A. Kosko, L’œuvre graphique de Bruno Schulz à la Sorbonne. – Opus international. 59 (1976)

&   A. Kosko, Grafika Schulza w Paryżu. – Literatura na Świecie, 1976, nr 9 (65), s. 354-357.

&   C. Prévost, Un petit juif de Galicie. – France nouvelle 1976, 6/IX (nr 1608), p. 43-46.

&   R. Micha, Bruno Schulz. Une Genèse hasardeuse, „Critique” 32, 1976, pp. 3-13. ð

&   SAGGI IN FORMA DI BALLATE: divagazioni sui temi di letteratura russa, ceca e polacca / Angelo Maria Ripellino. – Torino: Einaudi, 1978.

&   >> N. Radanović, Pripovijetke Bruna Šulca. – [u:] OGLEDI / Nenad Radanović. – Sarajevo: Svjetlost, 1976, str. 169-178.

&   >> Lj. Mifka, Tri ženska lika u pripovijesti »August« Brune Schulza kao tri modaliteta trajanja, Izraz, knj. XXXX / god. XX, br. 1, januar 1976, s. 28-37.

&   K. Kralkowska-Gątkowska, Opozycja wartości jako element konstrukcyjny prozy B. Schulza, Prace historycznoliterackie (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), nr 162, Katowice 1977, s. 52-70.

&    >> M. Promiński, Drugi tom Schulza. – [w:] tegoż, ŚWIAT W STYLACH LITERACKICH. Szkice i recenzje, wstęp, wybór i oprac. M. Sprusińskiego, przypisy M. Mireckiej, Kraków 1977, s. 130-132.

&   W. Wyskiel, Wypracowanie na temat "Noc lipcowa". – Prace historycznoliterackie (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), nr 162, Katowice 1977, s. 71-79.

&   W. Wyskiel, Świat i język w dziele Brunona Schulza. – Ruch Literacki (Kraków) 18 (1977), nr 2, s. 119-135.

&   W. Wyskiel, Brunona Schulza porozumienie z czytelnikiem. – [w:] PROBLEMY ODBIORU I ODBIORCY, studia pod red. T. Bujnickiego i J. Sławińskiego, Wrocław 1977, s. 257-267.

&   P. Wróblewski, O prozie Brunona Schultza. Analiza stylistyczno – językoznawcza, Instytut Języka Polskiego 1977 [doktorat; promotor: prof. dr Kurkowska Halina] ð

&    Sh. Lindenbaum, Próba przełamania samotności. – Nowiny-Kurier (Tel-Aviv), 1977, 18/II, 22/II.

&   Sh. Lindenbaum, Keszer ha-bodedim. Bejn B. Schulz le – J. Roth. – Haarec, 1977, 16/XII.

&   A. Krasiński, Un autoportrait de Bruno Schulz. "Perspectives Polonaises" nr 3 1977, s. 34-40.

&   Roth and Singer on Bruno Schulz, „The New York Times”, Feb 13, 1977; pg. BR2, 4. [ð] >> >>

&   C. Ozick, The Street of Crocodiles. - New York Times; Feb 13, 1977; pg. BR2, 1. [ð]

&   V. S. Pritchett, Comic Genius. The Street of Crocodiles by Bruno Schulz, „New York Review of Books, April 14, 1977, 6-8.

&   J. Rostropowicz, Life’s Alchemy. The Street of Crocodiles by Bruno Schulz, “The Nation”, March 36, 1977, 376-378.

&   P. Sommer, Bruno Schulz w serii Philipa Rotha, Literatura na Świecie 1977 nr 9 (77)

&   >> A. Sandauer, Schulz i Gombrowicz, czyli literatura głębin (Próba krytycznej psychoanalizy). – Osnowa (Łódź), 1978, s. 74-78.>>

&   P. Wróblewski, Stylistyczna funkcja określeń barw w prozie Brunona Schulza. „Przegląd Humanistyczny” 1978, nr 7/8, s. 57-73.

&   E. Góslicki-Baur, Mann i Schulz. – Teksty (Warszawa) 1978, nr 5, s. 65-84.

&   E. Odachowska, Słowo i linia czyli raz jeszcze o Brunonie Schulzu. – Literatura (Warszawa) 1978, nr 39, s. 1, 3, 6.

&   K. Stanisławski, Fantastyczność u Schulza i Márqueza. – Nowy wyraz (Warszawa), 1978, nr 6, s. 104-110.

&   A. Sulikowski, Twórczość Brunona Schulza w krytyce i badaniach literackich (1934-1976), „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 2, s. 264-303. [Wraz z bibliografią przedmiotową] [ðtext]

&   W. Wyskiel, Problematyka alienacyjna w dziele Brunona Schulza. – [w:] W KRĘGU PRZEMIAN POLSKIEJ PROZY XX W., Zbiór studiów pod redakcją Tadeusza Bujnickiego, Prace Komisji Historycznoliterackiej nr 1, Wrocław 1978, s. 57-71.>>

&   B. Bargłowska, Rysunki Brunona Schulza w zbiorach Muzeum Literatury, Blok-notes Muzeum literatury im. Adama Mickiewicza, Warszawa 1978, s. 211-231.

&   M. Giżycki, Barokowy prospekt Schulza. – Literatura (Warszawa), 1978, nr 41, s. 14.

&   Cz. Karkowski, Bohater opowiadań Schulza. – Miesięcznik literacki (Warszawa), 1978, nr 6, s. 66-73.>>

&   Cz. Karkowski, Poezja na śmietniku (o Schulzu i Leśmianie). – Poezja (Warszawa) nr 6, 1978, s. 64-68.

&   A. Wołnicki, O zaginionych obrazach Brunona Schulza. – Radar (Warszawa), 1978, nr 12, s. 33-34.

&   I. Bashevis Singer, A Polish Franz Kafka. Bruno Schulz: The Sanatorium under the Sign of the Hourglass, „New York Times”, July 9, 1978, 1, 34-35. [ð]

&   J. Bayley, Pioneers and Phantoms (review of English translation of Sanatorium), New York Review of Books, July 20, 1978, 35-36.

&   A. Sandauer: Bruno Schulz ou le dernier prophète. – Les Cahiers Franco-Polonais (Hommage Au Professeur Jean Fabre), publication du centre de civilisation polonaise de l'université Paris-Sorbonne, 1978 [ð]

&   >> W. Panas, Apologia i destrukcja („Noc wielkiego sezonu” Brunona Schulza). – [w:] NOWELA. OPOWIADANIE. GAWĘDA. Interpretacje małych form narracyjnych, pod red. K. Bartoszyńskiego, M. Jasińskiej-Wojtkowskiej i S. Sawickiego, Warszawa 1979, wyd. 2. poszerz., s. 237-251. [ðtext]

&   W. Bolecki, Schulz: język poetycki i proza, Teksty 6 (48), 1979, s. 40-69.>>

&   S. Chwin, [O Schulzu]. – Punkt (Gdańsk), 1979, nr 7, s. 152-160.

&   M. Kitowska, Bruno Schulz grafik i literat. – Literatura (Warszawa) 1979, nr 1, s. 6.

&    M. Kitowska, Czytając „Xięgę Bałwochwalczą”. – Twórczość (Warszawa) 1979, nr 3, s. 157-160.

&   S. Lindenbaum, W poszukiwaniu uznania. Bruno Schulz a Josef Roth. – Twórczość (Warszawa) XXXV (1979), nr 3, 137-139.

&   Czesław Karkowski: Kultura i krytyka inteligencji w twórczości Brunona Schulza. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979, 194, [2] s. [Spis treści: Wstęp. I. Komunikacyjny sens opowiadań Schulza: zarys stanowisk. II. Zalożenia metodologiczne. III. „Krytyka inteligencji”. IV. Skala preferencji wartości zakładana w utworach Schulza: 1. Kategoria oczywistości jako podstawa rozpoznania wartości, 2. Wartości negatywne, 3. Wartości preferowane, 4. Aktywność twórcza „człowieka kultury”, 5. Dialektyka instynktu i intelektu. V. Problematyka mitu: 1. Reguły interpretacji kulturowej i reguły techniczno-użytkowe, 2. Rzeczywistość „bez wartości”, 3. Reguły sensu, 4. Interpretacja przykładu – bohater opowiadań Schulza, 5. Mityzacja rzeczywistości. Bibliografia ważnieszych opracowań] _

&   A. Gronczewski, Apteki liryczne (o roli alchemii w twórczości Tuwima i Schulza). – Poezja. 1979, nr 2.

&   L. Kozikowska-Kowalik, Ukształtowanie przestrzeni w utworach Brunona Schulza. – Rocznik Komisji Historycznoliterackiej, t. XVI, Kraków 1979, s. 157-176.

&   J. Ficowski, Olśniewająca wizja świata Brunona Schulza. – Nowiny-Kurier (Tel-Aviv) 1979, 24/VIII.

&   J. Ficowski, Bruno Schulz: En inleding. Över. av A. och E. F. Josephson. – Artes (Hälsingborg) 1979, nr 6, s. 67-72.

&   J. Updike, Bruno Schulz, Hidden Genius; New York Times; Sep 9, 1979; pg. BR1, 3. [ð]>>

&   J. Updike, Introduction [Sanatorium under Sign of the Hourglass, by Bruno Schulz; New York: Penguin, 1979], XIII-XIX.

&   R. Micha, Les lettres de Bruno Schulz. – Critique (Paris) 1979, oct. (nr 389), p. 857-881.

&   >> V. Gombrovič: Otvoreno pismo Brunu Šulcu; prevela Biserka Rajčić, "Književna reč", VIII (1979), br. 130, str. 6.

&   B. Rajčić: Epistolarna proza Bruna Šulca, „Književna reč”, god. VIII, 10. okt. 1979, br. 30, s. 6.

&   > H. Gosk, Brunona Schulza refleksja o kulturze i cywilizacji. – Przegląd humanistyczny 1980, nr 6, s. 184-187.

&   Wojciech Wyskiel: Inna twarz Hioba: Problematyka alienacyjna w dziele Brunona Schulza. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1980, 185 s. [Spis treści: Zamiast wstępu – dwie interpretacje: 1. Inicjacja Józefa. 2. Wypracowanie na temat: "Noc lipcowa"; Fantastyczne historie: 1. Dzieło Schulza i problematyka alienacyjna. 2. Bohaterowie. 3. Logika działań. 4. Zagubiona Księga. 5. Materia i forma. 6. Czas i przestrzeń alienacji; Cudzysłowowa opowieść: 1. Świat i język w dziele Brunona Schulza. 2. Technika wariacyjna; Strategia narracyjna: 1. Brunona Schulza porozumienie z czytelnikiem. 2. List, autobiografia, opowiadanie; Inna twarz Hioba: 1. Problematyka alienacyjna w dziele Brunona Schulza. 2. Hiob i Prometeusz] ISBN 83-08-00246-3

&   W. Bolecki, Schulz: nazywanie nienazywalnego (Metafory i nazwy. Metafory i katachrezy). – Teksty (Warszawa) 1980, nr 6, s. 170-181. >> >>

&   W. Grajewski, Skoro go nie ma. – [w:] tenże, JAK CZYTAĆ UTWORY FABULARNE, Warszawa 1980, s. 118-128.

&   E. Odachowska-Zielińska, Światło i mit, „Literatura” 1980, nr 40.

&   > E. Gryczko, B. Schulz: Lettre perdues et retrouvées. – Aix-en-Provence, 1979. – Literatura na świecie 1980, nr 5, s. 345-357.

&   >> J. Updike, Skromny geniusz Bruno Schulz, przeł. J. Zieliński. – Literatura na świecie 1980, nr 8, s. 354-359.

&   B. Gryszkiewicz, Ironia i mistycyzm. – Miesięcznik Literacki, XV/1980, nr 3(163), s. 84-92.

&   J. Jarzębski, Genezis: (O filozofii twórczości Brunona Schulza). [w:] LITERACKIE WIZJE I RE-WIZJE: Materiały pomocznicze dla szkoły średniej / pod red. M. Stępnia i W. Waleckiego, Warszawa 1980, s. 180-186.

&   P. Wróblewski, Charakterystyka składniowo-stylistyczna prozy Brunona Schulza, Prace Filologiczne, t. XXIX, Warszawa 1980, s. 289-307.

&   E. Wróblewska, Wtóra Księga Rodzaju Brunona Schulza, Prace Polonistyczne, ser. 36, Łódź 1980, s. 111-122.

&   H. H. Mann, Die Welt im Nebengleis. Zu Bruno Schulz' Prosa. In: PHANTASTIK IN LITERATUR UND KUNST. Hrsg. von Christian W. Thomsen und Jens Malte Fischer. Darmstadt: Wiss. Buchges., 1980, S. 299–313.

&   P. Citati, E il cosmo diventa un circo. Doppio destino di B.Schulz "Corriere della sera", 9 VIII 1980. [ð]

&   A. Sandauer, Petach davar le-Szulc. – Dawar (Tel-Aviv) 1980, 18/I. [ðtext]

&   M. Bajerowicz, Antyświat. – Nurt (Poznań) 1981, nr 1, s. 1, 23-25.

&   W. Bolecki, Schulz: pierwsze czytanie. – Punkt (Gdańsk) 1981, nr 14, s. 124-133.>>

&   M. Kitowska, "Xięga Bałwochwalcza" - grafiki oryginalne (cliché verre) Brunona Schulza. – Biuletyn Historiii Sztuki, XLIII, 1981, nr 4, s. 401-410. ill.

&   A. Falkiewicz, POLSKI KOSMOS, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1981.

&   > J. Jarzębski, /W.Wyskiel, Inna twarz Hioba/. – Pismo (Kraków) 1981, nr 2, s. 118-123.

&   G. Korecki, Kategorie czasu w „Prozie” Brunona Schulza. – Przegląd Humanistyczny 1981, nr 1/2, s. 139-159.

&    >> A. Sandauer, Rzeczywistość zdegradowana. Rzecz o Brunonie Schulzu. – [w:] A. Sandauer, ZEBRANE PISMA KRYTYCZNE, t. 1, Warszawa: PIW, 1981, s. 557-580. >>

&   >> A. Sandauer, Schulz i Gombrowicz, czyli literatura głębin (Próba krytycznej psychoanalizy). – [w:] A. Sandauer, ZEBRANE PISMA KRYTYCZNE, t. 1, Warszawa: PIW, 1981, s. 614-640.>>

&   A. Sandauer, Interpretacja Schulza [w:] A. Sandauer, ZEBRANE PISMA KRYTYCZNE, t. 3, Warszawa: PIW, 1981, s. 68-72.

&   >> A. Sandauer, Wojna o Schulza [w:] A. Sandauer, ZEBRANE PISMA KRYTYCZNE, t. 3, Warszawa: PIW, 1981, s. 539-544.

&   A. Sandauer, Wprowadzenie Schulza [w:] A. Sandauer, ZEBRANE PISMA KRYTYCZNE, t. 3, Warszawa: PIW, 1981, s. 731-738.

&   >> A. Sandauer, Ich dwóch i ja jeden (Wspomnienie o Brunonie Schulzu i Witoldzie Gombrowiczu), [w:] A. Sandauer, ZEBRANE PISMA KRYTYCZNE, t. 3, Warszawa: PIW, 1981, s. 754-757.

&   I. A. Sibaldi, Le botteghe color cannela, “Uomini e libri” 17 (June-July, 1981), 26 ff.

&   >> W. Gombrowicz, Het werk van Bruno Schulz. - In: Paul Beers (ed.), GOMBROWICZIANA. - Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1981. - pp. 120-124.

&   W oczach bliskich / Wspominają E. Górski, I. Kejlin-Mitelman, A. Kuszczak, E. Schulz-Podstolska, P. Zieliński. – Odra (Wrocław) 1982, nr 12, s. 6-12.>>

&   Włodzimierz Bolecki: POETYCKI MODEL PROZY W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM. – Wrocław 1982, rozdz. IV: Język poetycki i proza: twórczość Brunona Schulza.>>

&   M. Leyko, "Sklepy cynamonowe" Brunona Schulza - powieść w formie dramatu otwartego?. – [w:] W KRĘGU ZAGADNIEŃ AWANGARDY, t. II, red. G. Gazda i T. Szczepański, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Scientiarum Artium et Librorum, Łódź 1982 z. 3, s. 93-117. ð

&   P. Madejski, Słowo i byt w prozie Bruno Schulza. – Twórczość 1982, nr 7, s. 140-143.

&   E. Odachowska-Zielińska, Biblijny mit Jakubowy w ujęciu Tomasza Manna i Brunona Schulza. – Przegląd Humanistyczny 1982, nr 7/8, s. 73-81.

&   A. Sandauer, Bruno Schulz, czyli pisarz polski o podświadomości starotestamentowej. – [w:] O SYTUACJI PISARZA POLSKIEGO POCHODZENIA ŻYDOWSKIEGO W XX WIEKU. (Rzecz, którą nie ja powinienem byl napisać...) / Artur Sandauer. – Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik, 1982. [ðtext]

&   >> V. Gombrovič: Iz Dnevnika, prevela Biserka Rajčić, „Treći program”, III, br. 54, 1982.

&   L. Orr, The ‘Kafkaesque’ Fantastic in the Fiction of Kafka and Bruno Schulz, “Newsletter of the Kafka Society of America” 1982, June-December, 6 (1-2), 34-40.

&   K. Stala, Przestrzeń metafizyki, przestrzeń języka. Schulzowskie „mateczniki” sensu, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 1.

&   M. Thing, At skabe for alle ånder: polakken Bruno Schulz mellem jødisk tradition og europæisk mellemkrigsmodernisme (Gensyn). – Information. 5.8.1983. [_]

&   G. Gleichman, Bruno Schulz. – Kafkas själsfrände 1983 nr 4 sid 10-11 _

&   P. Saeys, De mythologie van Bruno Schulz. Een dichter in Drohobycz, Licentiaatsverhandelingen Slavistiek, 1982. nr. 39.

&   J. G. Harris, An Inquiry into the Function of the Autobiographical Mode: Joyce, Mandelstam, Schulz, „American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists, Kiev, September 1983”, Vol. 2, ed. Paul Debreczeny, Columbus: Slavica, 1983. [On Schulz: 216-221]

&   C. Ozick: The Phantasmagoria of Bruno Schulz // ART & ARDOR - ESSAYS by Cynthia Ozick. - Alfred A. Knopf Publishers, New York, 1983.

&   >> A. Sandauer, El desconocido Bruno Schulz, transl. E. Bortkiewicz, „Quimera” 1983 (30), April, 47-49.

&   S. Fauchereau, Balthus devant Schulz, Klossowski, Jouve et quelques autres, "Cahiers" 1983, nr 12, p. 225-243.

&   >> W. Bolecki, The Critical Reception of Bruno Schulz's Prose, transl. by A. Kukulska [in:] Literary Studies in Poland, № IX, 1983, Wrocław. [_]

&   G. Josipovici: THE MIRROR OF CRITICISM: Selected Reviews 1977-1982. - Brighton & Hassocks, Harvester Press, 1983 [_]

&   >> Listy, fragmenty. Wspomnienia o pisarzu / Bruno Schulz, zebrał i opracował J. Ficowski, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. 78, [1] s., [5] k. tabl. ; 20 cm [Includes some letters and texts by Bruno Schulz – Spis treści: Urywki wspomnień o pisarzu: Maria Budratzka-Tempele. Irena Kejlin-Mitelman. Chaim Winter. Zbigniew Berwiński. Edmund Löwenthal. Ella Schulz-Podstolska. Aleksy Kuszczak. Paweł Zieliński. Emil Górski] ISBN 83-08-01095-4

&   Regina Silberner: Strzępy wspomnień. Przyczynek do biografii zewnętrznej Brunona Schulza. – Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1984. – 28 p., [2] p.

&   Bruno Schulz i jego rysunki, "Projekt - Visual Art & Design" 1/1984 (154)

&   J. Jarzębski, Czasoprzestrzeń mitu i marzenia w prozie Brunona Schulza. – [w:] Powieść jako autokreacja, Kraków – Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1984, s. 170-226.

&   Lutz Steinhoff: Rückkehr zur Kindheit als groteskes Denkspiel: Ein Beitrag zum Motiv des "dojrzeć" do dziecinstwa in den Erzählungen von Bruno Schulz. – Hildesheim; Zürich, New York: Georg Olms Verlag, 1984. – 196 p., 21 cm. [Bibliography: p. 187-196.] (Slavistische Texte und Studien; 5) _ _ [_fragm.]

&   M. Pollack: NACH GALIZIEN. Von Chassiden, Huzulen, Polen u. Ruthenen. Eine imaginäre Reise durch die verschwundene Welt Ostgaliziens u. d. Bukowina. Mit 40 Abb. – Wien, München: Edition Brandstätter (1984). >>

&   >> An Interview with Bruno Schulz, transl. L. Weiss, T. McDonnald, “Pequod” 1984, 16-17; 144-148.

&   P. Hassoun, Transcrire sa père-version: Bruno Schulz; Littoral n°11/12: Du père, EPEL, 1984 ð

&   S. Chwin, Twórczość i autorytety. Bruno Schulz wobec romantycznych dylematów tworzenia. – Pamiętnik Literacki 1985, z. 1, s. 69-93.>>

&   M. Kitowska, Franz Kafka – Bruno Schulz: symptomy obsesji. – Twórczość (Warszawa) 1985, nr 3, s. 130-133.

&   S. Fauchereau, Twórczość Brunona Schulza, przełożyla Anna Trznadel-Szczepanek, „Twórczość” 1985, nr 7/8, s.153-166.

&   A. Marzec, Droga do prozy Brunona Schulza. – Polonistyka (Warszawa), 1985, nr 6, s. 435-444.

&   O Schulzu "Pod Kalamburem". – Słowo polskie (Wrocław), 1985, nr 55.

&   T. Rachwał, Remityzacja słowa (Rzecz o manekinach w prozie Brunona Schulza). – Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1985, nr 668, s. 116-124.

&   >> T. Rachwał, Remityzacja słowa. Rzecz o manekinach w prozie Brunona Schulza. // ZNAK I SEMIOZA: Z zagadnień semiotyki tekstu literackiego / red. Kalaga Wojciech, Sławek Tadeusz, Uniwersytet Śląski Katowice, 1985, s. 116-

&   >> A. Sandauer, Schulz i Gombrowicz, czyli literatura głębin (Próba krytycznej psychoanalizy). – [w:] A. Sandauer, PISMA ZEBRANE, t. 1, Warszawa 1985, s. 614-633.

&   R. E. Brown, Metamorphosis in Bruno Schulz, The Polish Review 30 (1985), 373-80.>>

&   C. P. Ravichandra, The Febrile World of Bruno Schulz: an Analysis of ‘August’, “The Literary Criterion” (Mysore, India) 20 (1985), Nr. 3, 1-6.

&   >> V. Gombrovič, DNEVNIK III (1961-1966), preveo s poljskog P. Vujičić, Beograd: Prosveta, 1985, str. 7-19.

&   Jerzy Ficowski: Okolice sklepów cynamonowych. Szkice, przyczynki, impresje. – Kraków - Wroclaw: Wydaw. Literackie, 1986, 103, [4] s., [24] s. tabl.: il., faks., fot., portr.; 22 x 24 cm. [Includes bibliographical references.] [Spis treści: Słowo wstępne czyli krótki przewoenik po okolicach sklepów cynamonowych. Feretron z pantofelkiem czyli emanacje sacrum. Lekcje rysunków czyli poszukiwanie wybrańców sztuki. Nagrobek Henrietty i Jakuba czyli dzieło zniszczone i dzieło niezniszczalne. Ekslibrisy czyli Stanisław Weingarten i inni. Xięga Bałwochwalcza czyli hołd demonowi płci. Starszy brat Izydor czyli szyby naftowe i sklepy cynamonowe. Pod patronatem profesora Schulza czyli Drohobycz Feliksa Lachowicza. Panna Laura czyli zagubione personalia. Errata czyli trwałość pomyłek. Nawracanie na cudzą wiarę czyli każdy ma to, na czym mu zależy. Exposé czyli bezowocne starania i późna sława. Pierwsza wiosna czyli święto Paschy. Twierdza czyli schron w republice marzeń. Strych na Floriańskiej czyli ostatnia wizyta Feiwela Schreiera. Listy, które są, i listy, które były czyli co przeoczyło fatum. Przyczynki do autoportretu mitologa czyli listy do prof. Stefana Szumana. Przygotowania do podróży czyli ostatnia droga Brunona Schulza. Spis ilustracji] ISBN 83-08-01403-8 >>

&   A. Sulikowski, Projekt Księgi: Irzykowski, Schulz, Flaszen, „Znak” 1986, nr 1, s. 84-96. [ðtext]

&   >> A. Sulikowski, Projekt Księgi: Irzykowski, Schulz, Flaszen. – w: BIBLIA A LITERATURA: [materiały z Sympozjum zorganizowanego przez Zakład Badań nad Literaturą Religijną i Katedrę Teorii Literatury, Lublin, 4-7 maja 1981] / pod red. Stefana Sawickiego, Jana Gotfryda. - Lublin: Wydaw. Towarzystwa Naukowego KUL, 1986, s. 375-

&   M. Kitowska-Łysiak, Brunona Schulza "Xięga Bałwochwalcza". W sprawie analogii, Akcent 1986, nr 3, s. 154-161.

&   Ł. Trzciński, Schulzowski mit uniwersalnego sensu, „Pismo Literacko-Artystyczne” 1986, nr 5, s. 96-111.

&   J. Zieliński, Markownik Rudolfa. (Do „Wiosny” Schulza komentarz filatelistyczny), „Twórczość” 1986, nr 1.

&   P. Wróblewski, Stylistyczne wykorzystanie brzmieniowej warstwy leksyki (na przykładzie prozy Brunona Schulza), Prace Filologiczne, t. XXXIII, 1986.

&   J. Golomb, The Metaphysical Solitude of Bruno Schultz. Moznaim 63 (1986): 63-68. (Heb.)>>

&   B. Budurowycz, Galicia in the Work of Bruno Schulz, Canadian Slavonic Papers 28 (1986), 359-368.

&   P. Coates, Dwa nurty wpływu Leśmiana (Leśmian i Gombrowicz; Leśmian i Schulz). // IDENTYCZNOŚĆ I NIEIDENTYCZNOŚĆ W TWÓRCZOŚCI BOLESŁAWA LEŚMIANA: Studium o tautologii, paradoksie i lustrze / Paul Coates. – Warszawa: PIW, 1986.

&   J. Reiman: Rozbicie i scalenie: o strategiach narracji w prozie Brunona Schulza. – In: A LENGYEL NYELV ÉS IRODALOM MAGYARORSZÁGI KUTATÁSAIRÓL / szerk. Banczerowski Janusz. – Budapest: Lengyel Tájákoztató és Kulturális Központ, 1986, 297–304. ð

&   >> W. Gombrowicz, DAGBOEK 1953-1969 (vertaling: Paul Beers). - Baarn: Ambo, 1986.

&   K. A. Kuczynski, "Kafke czyta sie podobnie jak Schulza ..." Rozmowa z prof. dr. habil. Stefanem H. Kaszynskim. In: Z. Lit. 1987, Nr. 28, S. 3. ð

&   L. Neuger, "W mitycznym jakimś mateczniku" (Bruno Schulz). [w:] AUTORZY NASZYCH LEKTUR: Skice o pisarzach współczesnych / pod redakcją Włodzimierza Maciąga. Wydanie IV zmienione. – Wrocław, etc.: Zakład Narodowy imenia Ossolińskich Wydawnictwo, 1987. – pp. 201-211.

&   J. Jarzębski, Bruno Schulz – ein Demiurge, [in:] DIE MANNEQUINS UND ANDERE ERZÄHLUNGEN, ed. J. Jarzębski, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987, 291-313.

&   H. Hartung, Wozu ein zweites Bein? Der polnische Erzähler Bruno Schulz, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, August 15, 1987 [Review of Die Mannequins und andere Erzählungen]

&   W. Koschmal, Zur mythischen Modellierung von Raum und Zeit bei Andrej Belyj und Bruno Schulz. – In: MYTHOS IN DER SLAWISCHEN MODERNE, hrsg. von W. Schmid 1987, S. 193-214 (=Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 20). ð ð

&   L. Iribarne, On Bruno Schulz, “Cross Currents” 6 (1987), p. 173-177. ð [text]

&   S. Fauchereau, L’oeuvre de Bruno Schulz, Perspectives polonaises 30 (1987), Nr 3, 36-50.

&   R. E. Brown, Schulz’s Sanatorium Story. Myth and Confession, Polish Perspectives 30 (1987), 35-46.

&   R. E. Brown, Bruno Schulz. The Myth of Origins, Russian Literature 22 (1987), 195-220. >>

&   R. E. Brown, Back to School in Poland. Gombrowicz and Schulz, The Polish Review 32 (1987), 175-79. >>

&   J. Jarzębski, Witkacy, Schulz and Gombrowicz versus the Avant-garde. - In: Nils Äke Nilsson (ed.), THE SLAVIC LITERATURES AND MODERNISM: a Nobel Symposium, August 5-8 1985. - Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1987. - pp. 151-165.

&   J. Ficowski, [Wstęp w]: XIĘGA BALWOCHWALCZA / Bruno Schulz; przygotował do druku i slowem wstępnym opatrzył Jerzy Ficowski; [oprac. graf. Hubert Hilscher], Warszawa: "Interpress", 1988, 118, [2] s.: il.>>

&   >> Z. Nałkowska, DZIENNIKI. 1988 IV cz. 1-2. >>

&   C. David: Tropem Brunona Schulza, "Forum" 1988, nr 46, s. 18.

&   A. Marzec, Łamanie konwencji prawdopodobieństwa epickiego /Bruno Schulz Sklepy cynamonowe/ w: Anna Marzec, OD SCHULZA DO MYŚLIWSKIEGO, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988

&   R. E. Brown, Bruno Schulz and Franz Kafka: Servant Girls and Other Temptations. – Germano-Slavica 6 (1988), 29-47. ð >>

&   I. Leckius, Att mogna till barndom (Bruno Schulz), Signum 14:1 (1988) 7-10._

&   М. Шалата, Дивосвіт Бруно Шульца. – Жовтень 1988, № 9.

&   >> J. J. Gołąb, Metafizyczne osamotnienie Brunona Schulza, „Twórczość” nr 4, 1988, s. 112-116.

&   A. Zagajewski, Drohobycz i świat, “Zeszyty Literackie”, nr 24, 1988 >>

&   J. Kott, Jaśniepanicz z Małoszyc i nauczyciel z Drohobycza, “Zeszyty Literackie”, nr 28, 1988

&   P. Coates, Transformation and Oblivion: Bruno Schulz and Franz Kafka. – In: THE DOUBLE AND THE OTHER: Identity as Ideology in Post-Romantic Fiction / Paul Coates. – Macmillan, 1988

&   A. Zagajewski, preface to LETTERS AND DRAWING OF BRUNO SCHULZ, New York: Harper and Row, 1988, 13-19.

&   > J. Updike, Schulz B.: Letters and drawings of Bruno Schulz. With selected prose. New York: Harper and Row, 1988, tł. Arndt W.,Nelson V; New York Times, 1988 ð

&   N. B. Sokoloff: "Reinventing Bruno Schulz: Cynthia Ozick's The Messiah of Stockholm and David Grossman's See Under: Love," in AJS Review 13 (1988): 171-199.

&   Henri Lewi: Bruno Schulz ou les stratégies messianiques. – Paris: Editions de la Table Ronde, 1989. – 286 p.; 24 cm ISBN 2-7103-0377-9 (Bibliogr.: p. 247-258. Index.) [Table des matières : Bruno Schulz l’obscur. A Drohobycz en Galicie. Le père, le désir et le destin. L’écriture, laboratoire de visions. Judaïsme, fétichisme, écriture. Conclusion. Annexes]

&   >> S. Chwin, Bruno Schulz – Golem, Demiurg i Materia. – [w:] Romantyczna przestrzeń wyobraźni, Bydgoszcz 1989, s. 111-34.

&   B. Maliszkiewicz, Powieść niemożliwa Brunona Schulza, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia polska, z. 27 (1989), str. 135-143. ð

&   J. Jarzębski, Wstęp. – [w:] Bruno Schulz, OPOWIADANIA, WYBÓR ESEJÓW I LISTÓW, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. III-CXXIV.>>

&   A. Sandauer, Bruno Schulz – marzenia i mity, Polityka, nr 30 (1682), 29. VII 1989, s. 9.

&   J. Ficowski, Korespondencja "Żywocika". – Życie Literackie. 1989, nr 32 (13 VIII), s. 16 [textð]

&   W. Budzyński, Adresy Schulza, Kultura i Życie, rok: 1989, nr: 11, str: 1-2.

&   W. Budzyński, Drohobycz wraca do Sch.; Kultura i Życie, rok: 1989, nr: 23, str: 2

&   W. Budzyński, Nauczyciel rysunków, Przekrój, rok: 1989, nr: 2301, str: 17 [textð]

&   M. Maliszewski, Chory Eros, Kultura, rok: 1989, nr: 28, str: 16

&   M. Zalewski, Historia po wiedeńsku. – Res Publica (Warszawa), 1989, nr 1, s. 37-43.

&   > L. Żuliński, B. Schulz: Xięga bałwochwalcza. Warszawa: Interpress 1988; Literatura, 1989, nr: 10, str: 65-6

&   > W. Budzyński, B. Schulz: Xięga bałwochwalcza. Warszawa: Interpress1988; Życie Warszawy, rok: 1989, nr: 101, str: 5

&   P. Wróblewski, Właściwości leksykalne prozy B. Sch.; Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku, 1989, t. 13, s. 171-200.

&   P. Coates, Bruno Schulz and Franz Kafka, Canadian Slavonic Papers, 1989, 3/4, p. 296

&   > J. Bayley, The Power of Delihgt (review of Letters and Drawings of Bruno Schulz with Selected Prose), New York Review of Books, April 13, 1989, 3-4.

&   > K. Wilson Reuel, Schulz B.: Letters and drawings of Bruno Schulz. With selected prose… New York: Harper and Row, 1988, tł. Arndt W.,Nelson V; World Literature Today, 1989, 3, p. 504-5

&   > S. Baranczak, The Faces of Mastery [Letters and Drawings of Bruno Schulz, with Selected Prose. Edited by Jerzy Ficowski] The New republic. Jan. 02, 1989 v 200 n 1 >>

&   > Cz. Milosz, A Few Words on Bruno Schulz. The New republic. January 02 1989, 200 n 1

&   >> W. Gombrowicz, On Bruno Schulz (Translation of comments on Bruno Schulz in first chapter of his diary, Dziennik 1961-1966), “New York Review of Books”, April 13, 1989, 5-7.

&   J. C. Vidal: Memoria de Bruno Schulz, Raíces, Número 5. 1989

F 1990-1999

 

www.brunoschulz.org ----------------------------------------------------- @ bs