www.brunoschulz.org

 

 

Bruno Schulz

 

 

 

Xiêga Ba³wochwalcza

 

Le Livre idolâtre / Das Götzenbuch / The Booke of idolatry

 

 

8

NA CYTERZE

– cliché verre.

Muzeum Narodowe w Warszawie

"Auf Kythera",

11,4 × 18 cm

Nationalmuseum Warschau

"On Cythera",

11.4 by 18 cm

На Китери,

cliché verre, 11,4 × 18 cm

Народни музеј у Варшави

  

[ - - - ]

 

 

www.brunoschulz.org