www.brunoschulz.org

---------------------------------------------------------

 

 

Bruno Schulz

 

Xięga Bałwochwalcza

 

Le Livre idolâtre / Das Götzenbuch / The Booke of idolatry

 

 

 

 

ŚWIĘTO BAŁWOCHWALCÓW

cliché verre.

Muzeum Narodowe w Warszawie

"Fest der Götzenverehrer",

8,6 × 11,7 cm

Nationalmuseum Warschau

La fiesta de los idólatras, 1920-1922

Cliché-verre. 8,6 x 11,7 cm

Museo Nacional de Varsovia

 

[ --- ]

www.brunoschulz.org