BRUNO SCHULZ (1892-1942) – SZTUKA PLASTYCZNA

 

 

AUTOPORTRETY / Xięga Bałwochwalcza / Sceny we wnętrzu / Akty kobiece / Portrety / Sceny na ulicy / Sceny przy stole / Ilustracje do własnych utworów / Judaica / Projekty graficzne / Sceny baśniowe / Varia

 

<<<

!!! wersja robocza

 

 

lokalizacja

 

 

info

 

 

druk

 

 

dodatkowe informacje

 

 

www

 

513.   

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

ML.K. 736

Szkic okładki do książki J. Wita Syn, ok. 1936 (tusz, papier, 15 × 9,5)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 248; KO: 275]

[rew. 250]

 

514.   

ML.K. 737

Projekt okładki do książki J. Wita Syn, ok. 1936 (tusz, papier, 19,6 × 10)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 247; KO: 276]

 

 

515.   

ML.K. 738

Szkic głowy chłopca do projektu okładki, ok. 1936 (ołówek, papier, 15 × 10,3)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 249]

[rew. 251]

 

516.   

ML.K. 739

Szkic postaci chłopca w fotelu, ok. 1933 (ołówek, papier, 15 × 11)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 300; KO: 420]

[rew. 252]

 

517.   

ML.K. 736

Dwie szkice głowy chłopca do projektu okładki, ok. 1936 (tusz, papier, 15 × 9,5)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 250; KO: 206]

[rew. 248]

 

518.   

ML.K. 738

Projekt okładki do książki J. Wita Syn, ok. 1936 (ołówek, papier, 15 × 10,3)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 251; KO: 274]

[rew. 249]

 

519.   

ML.K. 739

Chłopiec z kotem. Szkic do okładki, ok. 1936 (ołówek, papier, 15 × 11)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 252; KO: 478]

[rew. 300]

link

520.   

ML.K. 184

Projekt winiety inicjałowej, przed 1933 (ołówek, papier, 19,5 × 25,5)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 253; KO: 323]

[rew. 294]

 

521.   

ML.B. 5059/1

Ekslibris Maksymiliana Goldsteina ("Pocałunek"), ok. 1920 (sucha igła, 14 × 8,5 (8,5 × 5,5) cm)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 254]

Odbitka z wyciskiem płyty.

link

 

ML.B. 5059/2

Ekslibris Maksymiliana Goldsteina ("Pocałunek"), ok. 1920 (sucha igła, 8,5 × 5,3)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 255]

Odbitka próbna, przycięta.

link

 

 

«ХХ век. ГРАФИКА. ПРИКНИЖНАЯ {и не только} из коллекции «IYDAIKA» Cоломона Трессера (Галерея Третьякова, 1–30 июля 2010 года)

Экслибрис Максимилиана Гольдштейна

 

Sygn.

link

 

/wł. prywatna/

Ex libris Maksymiliana Goldsteina (8,4 × 4,2)

[reprod. w: KO: 270]

Sygn.

 

 

 

 

 

 

 

522.   

/wł. prywatna/

"Exlibris Eroticis" M. Goldsteina, 18.03.1920 (heliograwiura; 12,8 × 8,3)

[reprod. w: Schulz 1995, 123, nr kat. 452; KO: 269]

 

link

 

«ХХ век. ГРАФИКА. ПРИКНИЖНАЯ {и не только} из коллекции «IYDAIKA» Cоломона Трессера (Галерея Третьякова, 1–30 июля 2010 года)

Экслибрис Максимилиана Гольдштейна

 

Sygn.

link

 

 Desa Unicum, 24.04.2003

"Exlibris Eroticis" M. Goldsteina, 18.06.1920 (cynkografia; 12,8 × 8,3)

 

Sygn.

link

 

Rara Avis, 10.10.2009

Desa Unicum, 28.11.2013

Ex libris eroticis M.G, 1920 (heliograwiura, ca 11,3 x 7,5 na ark. 12,8 x 8,7)

 

Sygn.

link

link

 

Muzeum Etnografii i Rzemiosła Artystycznego we Lwowie

Ex libris eroticis M.G, 1920 (heliograwiura)

 

sygn

link

 

 

 

 

 

 

523.   

 /wł. prywatna/

Projekt exlibrisu Stanisława Weingartena, ok. 1921 (ołówek, tusz/papier; 28,5 × 17,5)

 

[reprod. w: Ficowski 1986: 11; Schulz 1995, 121, nr kat. 450]

 

 

link

524.   

/wł. prywatna/

Exlibris Stanisława Weingartena, ok. 1920 (heliograwiura; 11,5  × 8)

[reprod. w: Ficowski 1986: 10; Schulz 1995, 122, nr kat. 451]

Sygn.

link

 

Frederikshavn Kunstmuseum – collection Wolfram Körner

Exlibris Stanisława Weingartena, ok. 1920 (11,3  × 7,4)

 

Sygn.

link

 

Desa Unicum, 24.04.2003

Exlibris Stanisława Weingartena, 1919 (cynkografia; 11,9 × 7,8)

 

Sygn.

link

 

 Rara Avis, 10.10.2009

Exlibris S.Weingarten, ok. 1920 (heliograwiura, 10 × 7 na ark. 11,8 × 8,3 cm)

 

Sygn.

 

link

 

Desa Unicum, 15.09.2011

Exlibris Stanisława Weingartena, 1919 (litografia/papier, 10,5 × 7,5 cm)

 

Sygn.

link

 

Desa Unicum, 26.01.2017

Exlibris S.Weingartena, ok. 1920 (heliograwiura, 10 × 7 na ark. 11,7 × 8,5)

 

 

link

 

 

 

 

 

 

525.   

/wł. prywatna/

Katalog zbioru bibliotecznego Stanisława Weingartena, ok. 1920 (26 kart, rys. ołówkiem, 20,5 × 16,5)

nr kat. 530 [reprod. w: Ficowski 2002: 293-319; KO: 210-212, 214-229]

 

 

 

/wł. prywatna/

Tylna strona okładki katalogu Weingartena, ok. 1925

[reprod. w: Słownik 2003: 24; KO: 230]

 

 

526.   

ML.K. 740

Projekt ekslibrisu biblioteki Gimnazjum w Drohobyczu, ok. 1930 (ołówek, papier, 16,6 × 10)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 256; KO: 277]

 

 

527.   

ML.K. 742

Projekt "cegiełki" na budowę gmachu Gimnazjum żeńskiego w Drohobyczu, przed 1930 (ołówek, papier, 9,5 × 13)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 257; KO: 278]

[rew. 303]

 

528.   

brak informacji

Projekt "cegiełki" na budowę gmachu Gimnazjum żeńskiego w Drohobyczu, przed 1930 (ołówek, 10 × 13,5)

[reprod. w: KO: 278]

 

 

529.   

/oryginał zaginął/

Projekt zaproszenia na koncert szkolny, lata dwudzieste, tusz

[reprod. w: KO: 279]

KOŁO RODZICIELSKIE PRZY GIMNAZJUM PANSTW. W DROHOBYCZU / KONCERT

 

530.   

ML.K. 741

Projekt "cegiełki" na budowę "Pomnika Poezji", przed 1930 (tusz, papier, 8,6 × 10,3)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 258; KO: 281]

 

 

531.   

ML.K. 743

Projekt zaproszenia (?) na imprezę "Corso Nirwana", przed 1930 (akwarela, papier, 15 × 11,3)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 259; KO: 280]

 

 

532.   

ML.K. 162

Dwa projekty znaku firmowego drukarni Marii Kassubowej, ok. 1933 (ołówek, papier, 19,5 × 28,5)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 260]

[rew. 144]

 

533.   

Dom Aukcyjny „Okna Sztuki”, 16.06.2015

Projekt "Exlibrisu" bratanicy i bratanka artysty – Elly i Kuby (Jakuba) Schulzów, ok. 1933 (ołówek, papier, 13 × 8)

nr kat. 453 [reprod. w: Jarzębski 1999: 37; KO: 270; S/F 6: 109]

"EX LIBRIS ELLA I KUBUŚ SCHULZ"

(na odwrocie inny rysunek)

link

link

link

 

534.   

/oryginał zaginął/

Czasopismo "Młodzież" – okładka wg proj. B. Schulza, 1934 (druk)

41, nr kat. 648 [reprod. w: KO: 272]

 

link

535.   

/oryginał zaginął/

Czasopismo "Młodzież" – okładka wg proj. B. Schulza, 1938 (druk)

[reprod. w: KO: 273]

 

link

536.   

/oryginał zaginął/

Okładka do nót: "Dziewczę me wspomnij noc. Tango" (druk)

 

 

link

537.   

ML.K. 896

/oryginał zaginął/

Obwoluta do Ferdydurke Witolda Gombrowicza, Rój, Warszawa 1938 (druk)

okładka [reprod. w: KO: 271]

 

 

538.   

/oryginał zaginął/

Ilustracja do Ferdydurke (druk)

[druk. w: Ferdydurke 1938: 172]

 

 

539.   

 /oryginał zaginął/

Ilustracja do Ferdydurke (druk)

[druk. w: Ferdydurke 1938: 173]

 

 

540.   

ML.K. 672/1-34

Szkicownik młodzieńczy, 1907-1908 (tusz, ołówek, patyk, pędzel, papier, 20 kart, 21 × 17)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 262/1-34]

 

 

541.   

ML.K. 237

Szkic pejzażu miejskiego, przed 1937 (ołówek, papier, 14,7 × 17,3)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 263]

[rew. 99]

 

542.   

ML.K. 679

Szkic postaci arlekinów, przed 1933 (kredka, papier, 21 × 17)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 264]

[rew. 117]

 

543.   

ML.K. 192

Dwaj Chińczycy z osiołkiem na ulicy miasta, przed 1933 (ołówek, papier, 14,5 × 17)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 265; KO: 477]

[rew. 47]

 

544.   

ML.K. 203

Chłopiec w wysokim kapeluszu na koniu, przed 1936 (kredka, papier, 15 × 18)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 266; KO: 475]

[rew. 46]

 

545.   

ML.K. 189

Dwa szkice chłopca na koniu, przed 1936 (ołówek, papier, 14,5 × 19,5)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 267; KO: 476]

[rew. 34]

 

546.   

ML.K. 680

Szkic leżącego konia, przed 1930 (kredka, ołówek, papier, 20,5 × 16,5)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 268; KO: 467]

[rew. 134]

 

547.   

ML.K. 181

Szkic sylwetki konia, przed 1933 (kredka, papier, 16 × 20,3)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 269]

[rew. 192]

 

548.   

ML.K. 720

Szkic z aktami trzech kobiet, przed 1933 (ołówek, papier, 17,5 × 22,5)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 277]

[rew. 162]

 

549.   

ML.K. 187

Zarys grupy postaci na tle miasta, przed 1933 (ołówek, papier, 20,5 × 19,5)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 287]

[rew. 17]

 

550.   

ML.K. 715

Fragment szkicu sceny grupowej, przed 1933 (ołówek, papier, 19,6 × 12,6)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 291]

[rew. 179]

 

551.   

ML.K. 166

Portret mężczyzny i scena baśniowa, przed 1936 (ołówek, papier, 18,4 × 22)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 292; KO: 468]

[rew. 138]

 

552.   

ML.K. 246

Król, ok. 1933 (ołówek, papier, 16,8 × 20,2)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 293]

[rew. 225]

 

553.   

ML.K. 184

Kobieta-ptak, przed 1933 (ołówek, papier, 19,5 × 25,5)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 294; KO: 303]

[rew. 253]

 

554.   

ML.K. 157

Szkice dłoni, ok. 1933

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 302; KO: 480]

[rew. 222]

 

555.   

ML.K. 742

Szkice dłoni, przed 1930 (ołówek, papier, 9,5 × 13)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 303]

[rew. 257]

 

556.   

ML.K. 168

Studium dłoni i szkic aktu kobiecego, ok. 1934 (ołowek, papier, 17 × 15,5)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 304; KO: 481]

[rew. 233]

 

557.   

ML.K. 734

Szkice wieżyczek neogotyckich, ok. 1933 (ołówek, papier, 19,3 × 28)

[reprod. w: Schulz 1992, nr kat. 305]

[rew. 196]

 

558.   

/wł. prywatna/

Szkice dwóch dłoni, nóg kobiecych i projekt cegiełki 50-groszowej "Na budowę gmachu i pryw. Gimnazjum żenskiego", 1929

nr kat. 508

[rew. 185, nr kat. 508]

 

559.   

/wł. prywatna/

Karuzela z konikami, przed 1933

[reprod. w: Schulz 1995, 188, nr kat. 509]

 

 

560.   

/wł. prywatna/

["żaby król"], 1923

[reprod. w: Schulz/Forum 8: 119]

Sygn. Dat.

Dedykacja po niemiecku

link

561.   

/wł. prywatna?/

Kobieta na krześle, 1936

 

"Serdeczne pozdrowienia od Brunona Schulza

20/XI 1936" [rysunek w sztambuchu]

LINK

562.   

/wł. prywatna?/

Szkic postaci dziewczynki, 1937

[reprod. w: Budzyński 2011: 67]

"Na pamiątkę / 10. IV 1937 / Schulz" [rysunek w sztambuchu]

 

563.   

Rempex, 23.03.2005

"Przepraszam za gwałtowny gest". Szkice satyryczne postaci i profilu męskiej głowy (ołówek, papier, 20,5×14)

 

{?}

u dołu stempel: "Zbiór graficzny /... Kędziorków"

link

564.   

/wł. prywatna/

Młody rycerz na tle zamku, przed 1929

[reprod. w: "Поступ" 20-21 листопада 2001; KO: 484]

 

link

565.   

 (oryg. zag.)

Ilustracje różne

Більшовицька правда. 1940 – 1941

 

 

566.   

/wł. prywatna, depozyt do Muzeum Literatury/

[szkatułka z intarsjami]

[FOTO w: "New York Times", 18-11-2002]

{?}

 

link

567.   

Музей "Дрогобиччина"

Para dzieci, 1942, tynk, technika mieszana, 63×45

[foto w: "Gazeta Wyborcza" 18.04.2002; "Rzeczpospolita" 03.08.2002]

 

link

link

 

Музей "Дрогобиччина"

Krajobraz z drzewem i ptakiem, 1942, tynk, technika mieszana, 73×46

[foto w: "Gazeta Wyborcza" 18.04.2002]

 

link

link

 

Музей "Дрогобиччина"

Kot, 1942, tynk, technika mieszana, 40,5×38

[foto w: "Gazeta Wyborcza" 18.04.2002; "Rzeczpospolita" 03.08.2002]

 

link

link

 

Музей "Дрогобиччина"

Staruszka, 1942, tynk, technika mieszana, 60×45

[foto w: "Gazeta Wyborcza" 18.04.2002; "Rzeczpospolita" 03.08.2002]

 

link

link

 

Музей "Дрогобиччина"

Jeździec na koniu, 1942, tynk, technika mieszana, 70×56

[foto w: "Gazeta Wyborcza" 18.04.2002; "Rzeczpospolita" 03.08.2002]

 

link

link

 

Drohobyczyna, depozyt do Yad Vashem

Postać królowej | “The Princess, Drohobych” 1941-1942

[foto w: "Gazeta Wyborcza" 13 czerwca 2001; "New York Times", February 27, 2009]

 

link

link

 

Drohobyczyna, depozyt do Yad Vashem

Postać króla | “Snow-White Accompanied by Dwarves” 1941-1942

[foto w: "Gazeta Wyborcza" 13 czerwca 2001; "New York Times", February 27, 2009]

 

link

link

 

Drohobyczyna, depozyt do Yad Vashem

Postać Woźnicy | “Carriage Driver (Self-Portrait), Drohobych” 1941-1942

[foto w: "Gazeta Wyborcza" 13 czerwca 2001; "New York Times", February 27, 2009]

 

link

link

 

 

Reprodukcje w:

Ferdydurke / Witold Gombrowicz. – Warszawa: "Rój", 1938.

Більшовицька правда. 1940 – 1941.

Ekslibrisy Brunona Schulza / Jerzy Ficowski. – Łódź: ŁTPN, 1982.

Jerzy Ficowski: Okolice sklepów cynamonowych. Szkice, przyczynki, impresje. – Kraków,  Wroclaw: Wydawnictwo Literackie, 1986.

Bruno Schulz 1892-1942 Rysunki i archiwalia ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie / układ całości i tekst Wojciech Chmurzyński. – Warszawa: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 1992.

Bruno Schulz 1892-1942 Katalog-pamiętnik Wystawy "Bruno Schulz. Ad Memoriam" w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie / pod redakcją Wojciecha Chmurzyńskiego. – Warszawa: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, 1995.

Jerzy Jarzębski: Schulz. – Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999.

"Поступ" (Львів) 20-21 листопада 2001.

"Gazeta Wyborcza" (Warszawa) 13 czerwca 2001.

"Gazeta Wyborcza" (Warszawa) 18 kwietnia 2002.

"Rzeczpospolita" (Warszawa) 03 sierpnia 2002.

"New York Times", November 18, 2002.

Jerzy Ficowski: Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia. – Sejny: Wydawnictwo Pogranicze, 2002.

Bruno Schulz 1892-1942. Republika marzeń [Katalog wystawy]. – Warszawa: [Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza], 2003.

Słownik Schulzowski / opracowanie i redakcja Włodzimierz Bolecki, Jerzy Jarzębski i Stanisław Rosiek. – Gdańsk: T slowo/obraz terytoria, 2003.

"New York Times", February 27, 2009.

Wiesław Budzyński: Uczniowie Schulza. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2011.

Księga obrazów / Bruno Schulz. Zebrał, opracował, komentarzami opatrzył Jerzy Ficowski. – Gdańsk: T słowo/obraz terytoria, 2012, 2015. [KO]

Schulz / Forum 6 (2015)

Schulz / Forum 8 (2016)

Відомий і невідомий Бруно Шульц (соціокультурний портрет Дрогобича) / Наук. ред. Л. Тимошенка. – Дрогобич: Коло, 2016. – 374 с., іл.

 

 

www.brunoschulz.org

@ bs

2018-01-23