www.brunoschulz.org

 

 

 

 

 

 

SCHULZOWSKA JESIEŃ

 

Lublin – Drohobycz

17-19 listopada 2007 roku

 

SPOTKANIA

POŚWIĘCONE BIOGRAFII I TWÓRCZOŚCI

 

BRUNONA SCHULZA

(1892-1942)

 

 

 

Projekt dotyczy cyklicznych międzynarodowych spotkań interdyscyplinarnych, których celem będzie wymiana doświadczeń naukowo-artystycznych związanych z twórczością Brunona Schulza (1892-1942). Obejmą one prezentację najnowszych stanowisk badawczych oraz najwybitniejszych przejawów inspiracji Schulzowskim dziełem. Charakter projektu nawiązuje do wcześniejszych inicjatyw schulzologicznych, realizowanych w Lublinie od wielu lat; składają się na nie naukowe badania nad twórczością pisarza, publikacje, konferencje (1992,

2002), działalność (współpraca ze stroną ukraińską) na rzecz utworzenia w Drohobyczu Muzeum Brunona Schulza oraz współorganizacja (ze stroną ukraińską) Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. Tytuł spotkań nawiązuje do tytułów opowiadań Schulza (Druga jesień i Jesień) oraz do stałego terminu (pory roku i dnia), w którym projekt będzie realizowany – zawsze czas trwania będzie obejmował dzień 19 listopada, czyli dzień śmierci pisarza. Ośrodkiem naukowym wydarzeń będzie KUL, artystycznym – Centrum Kultury w Lublinie.

Program tegoroczny realizowany jest z okazji 115. rocznicy urodzin i 65. rocznicy śmierci pisarza.

 

 

PROGRAM

 

 

17 listopada 2007 roku (sobota)

 

godz. 16.00 (KUL, Gmach Główny, II p., Galeria 1, Al. Racławickie 14)

F       Mira Żelechower-Aleksiun (Wrocław), Światło midraszy – wernisaż 

 

godz. 17.00 (Centrum Kultury, Klub Centrala)

F       projekcja filmu "Gdzież jesteście przyjaciele moi..." reż. Mariusz Kobzdej, scen. Grzegorz Linkowski

 

godz. 18.00 (Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12) - bilety: kasa CK

F       Bester Quartet (Kraków), Sanatorium pod Klepsydrą – koncert

 

 

18 listopada 2007 roku (niedziela)

 

godz. 10.45 - 13.30, 14.30-17.00 (KUL, Gmach Główny, Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Al. Racławickie 14)

F       Białe plamy w schulzologii

– panel dyskusyjny poprzedzony wystąpieniami:

 

§    Ewa Kuryluk (Paryż), Bruno Schulz i „Sygnały” – relacja Karola Kuryluka

§    Ariko Kato (Tokio), Księga, obraz, reprodukcja w twórczości Brunona Schulza: problem autentyzmu i reprodukcji

§    Małgorzata Smorąg-Goldberg (Paryż), „Wichura”: kilka hipotez interpretacyjnych

§    Wiera Meniok (Drohobycz), „Przedwczesny sezon wiosenny” i „dalsze wypadki tej pamiętnej zimy”. „Księga miasta” w „Komecie” Brunona Schulza

§    Sławomir Jacek Żurek (Lublin), System czy jego dekonstrukcja?

§    Jan Gondowicz (Warszawa), Moralność rozkoszy. Wenus – magiczna bogini ciała

 

ponadto udział wezmą: Jerzy Jarzębski (Kraków), Małgorzata Kitowska-Łysiak (Lublin)

 

Spotkanie konferencyjno-panelowe obejmuje głównie nowe interpretacje dzieł Brunona Schulza, autorstwa m.in. młodych badaczy. Nie wahają się oni odważnie wkraczać na tereny, wydawałoby się, już spenetrowane, dzięki czemu odkrywają nowe sensy Schulzowskich utworów. Istotą spotkania jest również możliwość konfrontacji punktów widzenia i metod badawczych stosowanych przez uczonych z różnych, w tym zagranicznych, środowisk naukowych. Dzięki obecności gości spoza Polski słuchacze dowiedzą się też, jak przebiega recepcja twórczości Schulza w krajach ich zamieszkania.

 

----------------------------------------------------

 

godz. 18.00 (Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, I p., Galeria, ul. Grodzka 5)

F       Mira Żelechower-Aleksiun (Wrocław), Kalendarz pamięci (według Brunona Schulza) – wernisaż i spotkanie z autorką

 

godz. 19.30 (Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej, Wieża Trynitarska, ul. Królewska 10)

F       Mariusz Drzewiński (Lublin), Posadzki z Drohobycza. Figury alternatywne – wernisaż połączony z oglądaniem panoramy Lublina (współorganizator Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza)

 

 

19 listopada 2007 roku (poniedziałek)

 

godz. 5.00

F       wyjazd do Drohobycza

 

godz. 11.00

F       spotkanie modlitewne w miejscu śmierci Brunona Schulza

 

----------------------------------------------------

 

Spotkaniom towarzyszyć będą także wystawy fotograficzne Z podróży do Drohobycza:

 

F       Leszka Mądzika (KUL, Gmach Główny, I p.)

F       Małgorzaty Sady (Centrum Kultury, I p.)

 

----------------------------------------------------

 

Patronat honorowy:

J.M. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. Stanisław Wilk

Za-ca Prezydenta Miasta Lublina Włodzimierz Wysocki

 

Organizacja: KUL (Katedra Historii Sztuki Współczesnej) i Centrum Kultury w Lublinie

 

Koordynacja:

Małgorzata Kitowska-Łysiak (Katedra Historii Sztuki Współczesnej KUL)

Barbara Luszawska (Centrum Kultury)

Małgorzata Sady (niezależna krytyczka, tłumaczka)

 

 

44 wydarzenia schulzowskie

----------------------------------------------

 www.brunoschulz.org